Miracles

خانه | Miracles | Page 14

نام تو بر دستان او حک شده

نام تو بر دستان او حک شده

نام تو بر دستان او حک شده

پدر به تو توانایی می دهد!

پدر به تو توانایی می دهد!

پدر به تو توانایی می دهد!

تو نور جهان هستی!

تو نور جهان هستی!

تو نور جهان هستی!

چه مبارک است بخشش!

چه مبارک است بخشش!

چه مبارک است بخشش!

تو همیشه برنده هستی!

تو همیشه برنده هستی!

تو همیشه برنده هستی!

برای آنچه هستی متاسف نباش!

برای آنچه هستی متاسف نباش!

برای آنچه هستی متاسف نباش!

از خداوند قلبی تازه دریافت کن!

از خداوند قلبی تازه دریافت کن!

از خداوند قلبی تازه دریافت کن!

آرامش خداوند را دریافت کن!

آرامش خداوند را دریافت کن!

آرامش خداوند را دریافت کن!

خدا می تواند قلب تو رااز خشم شفا دهد!

خدا می تواند قلب تو رااز خشم شفا دهد!

خدا می تواند قلب تو رااز خشم شفا دهد!