گفتگو با خدا

خانه | گفتگو با خدا

رویایی داشتم كه در آن با خداوند گفتگو كردم. به كوه های بزرگ خیره شدم و صنعت دستان او را دیدم. به غروب زیبای آفتاب نگاه كردم و با خود اندیشیدم كه خداوند شبیه چیست؟ سوال بزرگی دارم كه می خواهم بپرسم. به سوی خداوند برگشتم ولی نتوانستم به او نگاه كنم. چون نور عظیمی او را احاطه كرده بود. اشك از چشمانم جاری شد.

خدا شبیه چیست و چرا اینهمه رنج و درد در دنیا هست؟ در رویا این پرسش را با خدا مطرح کردم. در حالیکه به کوه ها که ساخته ی دست خداوند هستند نگاه می کردم خداوند به من پاسخ داد. برای دنبال کردن این گفتگو ویدئوی کوتاه سمت چپ را کلیک کنید.

آیا شما مایل هستید که وعده ی زندگی شکوهمندی را که از کلام خدا در این ویدئو گذاشته شده است، شخصن تجربه کنید؟
تا این مقصود عالی شما تنها یک گام فاصله دارید. کافیست که در تنهایی خود صمیمانه در حضور خداوند این را درخواست کنید و خودتان این تجربه ی عالی ملاقات با خدا را تجربه کنید. به این منظور می توانید به عنوان یک نمونه از دعایی که در لینک “دعا به حضور خداوند” موجود هست استفاده کنید.