قصه های شنی

خانه | قصه های شنی

مجموعه قصه های شنی

داستانهای شنی، داستانهایی که از طریق هنر ماسه ای روایت می شوند. وقتی می بینید که داستان ها ظهور می کنند و به دنیای شگفت انگیز داستان های کتاب مقدس باستان منتقل می شوید ، بسیار نفس گیر است.


برای مردم دشوار است که خودشان را بشناسند. معمولا درک کردن دنیای اطراف خیلی راحت تر است، درست است؟ اما شناختن خود، درک عظمت خالق است. در این ویدیو ما شعرهای قدیمی کتاب مقدس را از مزمور 139 تصور می کنیم، در حالی که بر شن و ماسه ترسیم می شوند.


 

داستان ملکه استر نشان می دهد که چگونه شجاعت یک دختر یک قوم را نجات داده است! این یک داستان بسیار خاص است. نامی از خداوند در هیچ کجای این داستان از کتاب مقدس ذکر نشده است. اما می بینید که چگونه یک نفر می تواند تغییری ایجاد کند. و تصور کنید چه اتفاقی می افتد وقتی یک نفر در لحظه مناسب ایستادگی کند!


 

"بگذار قوم من بروند!". این همان چیزی بود که موسی از فرعون درخواست کرد. او در آنجا بود تا بردگان عبری را به نام خدای بنی اسرائیل آزاد کند. در این داستان شگفت انگیز نقاشی شده با شن و ماسه، داستان شاهزاده ی مصر زنده می شود. این داستانی است درباره بردگی، مقصد، شجاعت و خدایی که وعده های خود را به انجام می رساند!