با هم دیگر، درباره ی عیسی و ایمان گفت و گو کنیم.

با هم دیگر، درباره ی عیسی و ایمان گفت و گو کنیم.

سوال بپرسید، داستان زندگی خود را به اشتراک بگزارید و ارتباط برقرار کنید.

عيسى كيست؟عيسى چه مشخصاتى دارد؟چگونه از عيسى پيروى مى‌کنید؟عیسی چه زمانی به‌ دنیا آمد؟چگونه کتاب مقدس را مطالعه می‌کنید؟

با هم دیگر، درباره ی عیسی و ایمان گفت و گو کنیم.
سوال بپرسید، داستان زندگی خود را به اشتراک بگزارید و ارتباط برقرار کنید.

Please enter your name.
Please enter a message.

بدین وسیله شما با شرایط و حریم شخصی ما موافقت می نمایید.