Letter from God1

همه ی جمله های این نامه از کتاب مقدس گرفته شده و تاکنون زندگی هزاران نفر را در سراسر جهان دگرگون ساخته است.

این جمله ها همه مستقیما ازژرفنای قلب پدر آسمانی برای تو گفته شده اند، پدری که بی اندازه تو را دوست دارد.

نامه ی محبت آمیز پدر »

Reza

رضا از زندگی کاملن خسته شده بود وقتی که با مسیح آشنا شد! رضا از چگونگی تغییر زندگی خود توسط خداوند می گوید. وقتی که دیگر هیچ امیدی باقی نبود و او قصد خودکشی داشت خداوند او را نجات داد.

داستان زندگی رضا را از زبان خود او بشنوید »

برای سپردن قلبتان به خداوند اینجا را کلیک کنید، و یا برای مشاوره، دعا و یا گفتگو درباره ی ایمان مسیحی به ما ایمیل بزنید:
doustibakhoda.com@gmail.com

interview with God

عدالت خدا کجاست و چرا خدا به اینهمه ظلمی که بر روی زمین هست رسیدگی نمی کند؟

کتاب مقدس نامه ی عاشقانه ی خدا برای ماست. جمله های این نامه تاکنون زندگی بسیاری را دگرگون کرده است.

گفتگو با خدا »

دوستی با خدا