نامه ی محبت آمیز پدر آسمانی

خانه | نامه ی محبت آمیز پدر آسمانی

همه ی جمله هایی را که در این ویدئو می خوانید همگی برگرفته از کتاب مقدس هستند. هر گاه این جمله ها را دریافت کنید زندگی شما دگرگون خواهد شد چرا که این جمله ها از عمق قلب خدا، پدر آسمانی شما، برای شماست.
پدری که شما را بی اندازه دوست می دارد و شما همیشه اشتیاق بودن با او را داشته اید. این نامه ی محبت آمیز او برای شماست!

متن این نامه را بخوانید »

آیا دوست دارید بدانید که خداوند توسط کلام خود چه چیز هایی را دوست دارد به شما بگوید؟
اگر چنین هست روی این ویدئوی کوتاه کلیک کنید و با سفر در جمله های کلام خدا قلب پدر آسمانی را نسبت به خود کشف نمایید.
………
آیا دوست دارید خداوند را بشناسید و به گونه یی حیرت انگیز با او ملاقاتی شخصی و شکوهمند داشته باشد؟
او توسط عیسا مسیح خود را به بشر شناسانده است! اگر مشتاق هستید بدانید عیسا مسیح کیست و برای امروز شما چه هدیه یی دارد، روی ” گام دوم” کلیک کنید.