AMED-logo-Farsi-white

لطفا ثبت نام کنید و ما هر صبح برای شما ایمیلی تحت عنوان "هر روز، یک معجزه" خواهیم فرستاد!

پس از ثبت نام کتاب الکترونیکی رایگانی را دریافت خواهید نمود!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328


بدین وسیله شما با شرایط و حریم شخصی ما موافقت می نمایید.

خانه | هر روز، یک معجزه

خداوند مایل است زندگی شما را دگرگون سازد.

هر روز، یک معجزه

کتاب مقدس شامل معجزه های زیادی است که خدای زنده را به ما نشان می دهند. او خدایی است که غیرممکن را ممکن می سازد! او همه چیز را به خیریت ما تبدیل می کند. خداوند می خواهد تو را برکت دهد! "هر روز، یک معجزه" به شما کمک خواهد کرد تا در ایمان خود ریشه دوانده و حضور و قدرت خدا را تجربه نمایید!

شهادت ها

خواندن پیغام های "هر روز، یک معجزه" مانند آب بیابان قلب مرا سیراب می کند... و زندگی مرا عمیقا تحت تاثیر قرار داده است.

خداوند به من قدرت داد تا کسانی را که مرا آزار داده بودند ببخشم. و امروز من گذشته را پشت سر گذاشته و به همراه عیسی ادامه می دهم. من قدرت انجام هر کاری را در مسیح عیسی که مرا قوت می بخشد دارم.!

هر روز، یک معجزه" به طرز باورنکردنی در زندگی من تاثیر گذاشته است. من احساس می کنم که هر روز بیشتر با روح القدس صمیمی می شوم.

یک دعا می تواند زندگی شما را دگرگون سازد!

خداوند می خواهد زندگی شما را تبدیل نماید

پیغام های روزانه را دریافت نمایید!بدین وسیله شما با شرایط و حریم شخصی ما موافقت می نمایید.

تو یک معجزه هستی!