Miracles

خانه | Miracles | Page 16

با خدا از دیوار اسارت می پری!

با خدا از دیوار اسارت می پری!

با خدا از دیوار اسارت می پری!

تو با ارزش هستی!

تو با ارزش هستی!

تو با ارزش هستی!

تو ساخته ی دست خداوندی!

تو ساخته ی دست خداوندی!

تو ساخته ی دست خداوندی!

آیا به انگیزه ی بیشتری نیاز داری؟

آیا به انگیزه ی بیشتری نیاز داری؟

آیا به انگیزه ی بیشتری نیاز داری؟

در پیروزی زندگی کن!

در پیروزی زندگی کن!

در پیروزی زندگی کن!

برکت دهنده باش!

برکت دهنده باش!

برکت دهنده باش!

سفره ی برکت مهیاست.

سفره ی برکت مهیاست.

سفره ی برکت مهیاست.

نیکویی، وعده ایست برای تو!

نیکویی، وعده ایست برای تو!

نیکویی، وعده ایست برای تو!

عیسی تو را تسلی می بخشد!

عیسی تو را تسلی می بخشد!

عیسی تو را تسلی می بخشد!