Miracles

خانه | Miracles | Page 34

خداوند تو را پارسا می شمارد!

” کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداست که آنها را پارسا می شمارد!” رساله رومیان باب 8 شماره 33 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

بسیار از تماشای طلوع خورشید لذت می برم…
آسمان ردای شب را کنار گذاشته…
نور را برتن می کند… نور، تاریکی را می بلعد.

خداوند بر تمام عهد هایش استوار است!

ما آدم ها همیشه برای زندگی و آینده ی خودمون برنامه ریزی هایی می کنیم..
با خودمون عهد می بندیم که در این برنامه ریزی ها بمونیم و انجامشون بدیم…
اما چند نفر از ما واقعا در این عهدِ با خود پایبند می مونیم؟
دوست عزیز؛
خداوند هم از ابتدای خلقت برای سعادت ما برنامه ای داشته ..
اما او هرگز عهد خودش رو با ما نشکسته!

خداوند اجازه نمیده خارج از ظرفیت و تواناییت، وسوسه بشی!

“هیچ آزمایشی بر شما نیامده که مناسب بشر نباشد. و خدا امین است؛ او اجازه نمی دهد بیش از توان خود آزموده شوید، بلکه همراه آزمایش راه گریزی نیز فراهم می سازد تا تاب تحملش را داشته باشید.”
رساله اول قرنتیان باب ۱۰ شماره ۱۳ (از ترجمه هزاره نو کتاب مقدس)

عشق خداوند بی حد و اندازه است!

«زيرا من يقين می‌دانم! كه هيچ چيز نمی‌تواند محبت مسيح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم، هيچ يک قدرت چنين كاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانيهای فردا نيز قادر نيستند خللی در اين محبت وارد كنند. در اوج آسمان و در عمق اقيانوسها، هيچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا كه در مرگ فداكارانهٔ خداوند ما عيسی مسيح آشكار شده، محروم سازد.». کتاب رومیان باب ۸ شماره ۳۸ و ۳۹ ( از کتاب مقدس)

تشویق کردن یعنی عشق ورزیدن!

امروز، می خوام تو رو تشویق کنم تا دیگران رو تشویق کنی!
خداوند در تو استعدادی فوق العاده برای تشویق و بلند کردن دیگران، برکت دادن و تسلی اونها، قرار داده..!
خدا همه چیز رو با کلمه اش آفرید.
تو هم به شباهت خداوند آفریده شدی…
در دهان تو، در کلماتت قدرت زیادی وجود داره!

بهترین ها هنوز نیامده اند!

دوست عزیز؛
تا حالا به این فکر کردی که امروز اولین روز از باقیمانده ی روزهای زندگی توئه؟
بهترین روزهای تو هنوز نرسیدن!
اونها پیش روی تو هستن…
به جلو نگاه کن نه به گذشته…

دوست عزیز، بخاطر بودنت در دنیا متاسف نباش!

• هنوز خیلی از آدم ها فکر می کنن که زندگیشون بی فایده است… از زنده بودنشون متاسف هستن…اما خداوند برای زندگی هاشون برنامه و آینده ای روشن در نظر داره!
“خواست و ارادهٔ من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و كسی به‌جز من از آن آگاه نيست. من می‌خواهم به شما اميد و آيندهٔ خوبی ببخشم. ” کتاب ارمیا باب 29 شماره 11 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

دوست عزیز، با کلامت جلوه ای از حضور خدا باش!

تو …
به شباهت خدا آفریده شدی..
تا جلوه ای از حضور خدا در دنیا باشی..
و با حضورت دنیا جایی بهتر برای زندگی باشه..
مهم نیست که شرایط حال تو چیه.. موقعیت شغلی.. شرایط خانوادگی تو.. اینها اهمیتی نداره.. مهم نیست دیگران تو رو چطور می بینن..

دوست عزیز، با تمام جان به خداوند اعتماد کن!

«با تمام دل خود به خداوند اعتماد كن و بر عقل خود تكيه منما. در هر كاری كه انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام كارهايت تو را موفق خواهد ساخت.» کتاب امثال باب ۳ شماره ۵ و ۶ (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)‬‬