Miracles

خانه | Miracles | Page 9

خداوند از تجلی فیضش در تو خشنود است!

خداوند از تجلی فیضش در تو خشنود است!

خداوند از تجلی فیضش در تو خشنود است! دوست من! اندازه اشتباهاتت هرگز نمی تواند با محبت خداوند نسبت به تو برابری کند. این موضوع خیلی واضح است،

تو فراتر از یک فاتح هستی!

تو فراتر از یک فاتح هستی!

تو فراتر از یک فاتح هستی!

امروز، این را باور دارم و در زندگی تو اعلام می کنم: تو فراتر از یک فاتح هستی!

در رومیان باب 8،

هراسان نشو!

هراسان نشو!

هراسان نشو! امروز خداوند از تو دعوت می کند که نگرانی هایت را به او بسپاری. او قول می دهد که از تو حمایت کند و به کمکت بیاید.

آیا آماده ای ایمانت را محک بزنی؟

 آیا آماده ای ایمانت را محک بزنی؟

آیا آماده ای ایمانت را محک بزنی؟ خودت رو به عنوان یک ورزشکار دونده، در یک مسابقه ی مهم تصور کن، جایزه ویژه ای برای افرادی که در زمان مناسب

عیسی حامی توست

عیسی حامی توست

عیسی حامی توست عیسی رفیق جان و روح تو است. همیشه حاضر است و هرگز دور نیست، او کسی است که تو را کاملا درک می کند. در لحظات سخت. عیسی خود را به عنوان یک دوست واقعی نشان می دهد که

زندگی خود را روی صخره مستحکم بنا کن!

زندگی خود را روی صخره مستحکم بنا کن

زندگی خود را روی صخره مستحکم بنا کن!

هنگام ساختن خانه، مهم ترین مرحله، پی ریزی است. اگر این مرحله نادیده گرفته شود یا با عجله انجام شود

از نو شروع کن

از نو شروع کن

از نو شروع کن دوست عزیز! آیا تا به حال رویای این را داشته ای که همه چیز را دوباره شروع کنی، با یک لوح کاملاً تمیز و شفاف؟ آیا آرزو داری ترس ها و شکست های خود را پشت سر بگذاری و زندگی جدیدی را شروع کنی؟ با خدا این امکان وجود دارد.

ادامه بده چرا که خدا با توست

ادامه بده چرا که خدا با توست

ادامه بده چرا که خدا با توست یکی از عزیزان “هر روز یک معجزه” برای ما نوشته است:
کمی بیشتر از یک سال پیش، بخاطر ذات الریه شدید خیلی ضعیف شدم و عفونت به دریچه میترال قلبم رفت. 45 روز را در بیمارستان گذراندم تا از این عفونت خلاص شوم. دو ماه بعد از مرخصی،

تو مرکز محبت خدا هستی!

تو مرکز محبت خدا هستی

تو مرکز محبت خدا هستی! به کتاب حزقیال باب 34 – آیه 16 رجوع کن: