Miracles

خانه | Miracles | Page 7

هدایت روح القدس

هدایت روح القدس

هدایت روح القدس. دوست عزیز، فکر میکنی اگر اجازه بدی روح القدس تو را هدایت کند چه تغییراتی ایجاد می شود؟!

زندگی تو

زندگی تو

زندگی تو. کتاب مقدس، کتاب داوران- باب 6- آیه 12 تا 16: ” فرشتهِ ی خداوند بر جدعون ظاهر شد و به او گفت، ای جنگاور دلاور، خداوند با توست

عاملی برای تبدیل دیگران باش

تبدیل دیگران

تبدیل دیگران. ● “هر روز، یک معجزه” باعث شده بفهمم که چقدر در نگاه خداوند ارزشمند هستم. من آن کسی هستم که خداوند می گوید نه خودم و نه دیگران. توسط پیغام های “هر روز، یک معجزه” یاد گرفتم از نگاه خداوند به خودم نگاه کنم

به شباهت عیسی

به شباهت عیسی

به شباهت عیسی. کتاب مقدس، انجیل یوحنا- باب 13- آیه 35:
“محبت شما به یکدیگر، به جهان ثابت خواهد کرد که شما شاگردان من می باشید.”

چیزهای کوچک، پر اهمیت هستند!

چیزهای کوچک، پر اهمیت هستند!

چیزهای کوچک، پر اهمیت هستند! در نگاه خداوند کوچکترین اعمال و رفتار ما ، اهمیت زیادی داره…
هر اونچه که مشغولش هستی شاید به نظرت ناچیز و بی اهمیت برسه!

در خداوند هیچ چیز دیر نیست!

در خداوند هیچ چیز دیر نیست

در خداوند هیچ چیز دیر نیست! خداوند برای تو برنامه و رویایی داره!
روح پاک خدا با تو صحبت می کنه و این رویا و برنامه ها رو با تو در میان میگذاره تا آگاه باشی…

تو تنها نیستی

تو تنها نیستی

تو تنها نیستی. «حتی اگر لشکری بر ضد من برخيزد، ترسی به دل راه نخواهم داد! اگر عليه من جنگ بر پا كنند، به خدا توكل خواهم كرد و نخواهم ترسيد!» مزمور 27 شماره

تو معبد خداوند هستی

تو معبد خداوند هستی

تو معبد خداوند هستی!

«تنها خواهش من از خداوند اين است كه اجازه دهد تمام روزهای عمرم در حضور او زيست كنم

خداوند طرف توست!

خداوند طرف توست!

خداوند طرف توست!«پس در مقابل تمام اين چيزهای عالی، چه بگوييم؟ اگر خدا با ماست، چه كسی می‌تواند بر ضد ما باشد؟» کتاب رومیان باب 8 شماره 31 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)