Miracles

خانه | Miracles | Page 3

دعوت عیسی را با شادی بپذیر!

««اكنون در مقابل در ايستاده، در را می‌كوبم. هر كه صدای مرا بشنود و در را بگشايد، داخل شده، با او دوستی دائمی برقرار خواهم كرد، و او نيز با من.»
کتاب مکاشفه باب 3 شماره 20 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس‬‬)‬‬

عیسی، نجات دهنده ی جهان، پشت در قلبت ایستاده و در میزنه!
• در قلبت رو باز کن..!
• به او این فرصت رو بده تا به قلب و وجود تو وارد بشه..!
• او منتظره..!

عیسی جانش رو برای نجات تو و تمام جهان داد..!
او مشتاق داشتن رابطه ی صمیمی با توعه،
رابطه ای بدون واسطه..!
او به تو نزدیکه و می‌خواد که حضورش رو حس کنی..!
شاید فکر کنی مگه ممکنه!؟ اما تو میتونی امتحان کنی.

دوست عزیز؛ بچش و ببین که نیکوست!

قلبت رو به روی خداوند باز کن و او وارد قلب تو خواهد شد!

در هر شرایطی، خودت رو به خداوند بسپار!

“خودت را به خدا بسپار و بر او تکیه کن و او تو را یاری خواهد داد.”
مزمور 37 شماره 5 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)‬‬

دوست عزیز
آیا فصل سختی رو در زندگیت میگذرونی؟
آیا راه سختی رو در پیش داری؟
آیا از بیماری رنج میبری؟
آیا چالش ها و مسائل پیچیده ای رو پشت سر میزاری؟
آیا هیچ روزنه ی امید و راه حلی رو برای این ها پیدا نمی کنی؟

دوست عزیز، خداوند هرگز تو را ترک نخواهد کرد!

در این دنیا، خیلی از افراد احساس پوچی و تنهایی می کنن.
کسی که شکست عاطفی و عشقی غیر منتظره ای داشته..!
کسی که در کشوری خارج از کشور عزیزانش زندگی می کنه..!
کسی که خانواده ای نداره..!
کسی که طرد شده و یا مورد خیانت قرار گرفته..!

دوست عزیز، خداوند زندگی جدیدی را به تو پیشنهاد می دهد!

“پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است!” کتاب دوم قرنتیان باب ۵ شماره ۱۷ (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس) چه کسی هست که دوست نداشته باشه فرصت دوباره ای پیدا کنه تا همه چیز رو از اول آغاز کنه؟توسط عیسی مسیح تو این فرصت رو داری!او بهای همه چیز رو پرداخته و همه چیز رو از پیش آماده کرده. انتخاب کن و با ایمان و اطمینان به زندگی جدید قدم بردار و وارد شو.

خداوند تو را پارسا می شمارد!

” کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداست که آنها را پارسا می شمارد!” رساله رومیان باب 8 شماره 33 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

بسیار از تماشای طلوع خورشید لذت می برم…
آسمان ردای شب را کنار گذاشته…
نور را برتن می کند… نور، تاریکی را می بلعد.

خداوند بر تمام عهد هایش استوار است!

ما آدم ها همیشه برای زندگی و آینده ی خودمون برنامه ریزی هایی می کنیم..
با خودمون عهد می بندیم که در این برنامه ریزی ها بمونیم و انجامشون بدیم…
اما چند نفر از ما واقعا در این عهدِ با خود پایبند می مونیم؟
دوست عزیز؛
خداوند هم از ابتدای خلقت برای سعادت ما برنامه ای داشته ..
اما او هرگز عهد خودش رو با ما نشکسته!

خداوند اجازه نمیده خارج از ظرفیت و تواناییت، وسوسه بشی!

“هیچ آزمایشی بر شما نیامده که مناسب بشر نباشد. و خدا امین است؛ او اجازه نمی دهد بیش از توان خود آزموده شوید، بلکه همراه آزمایش راه گریزی نیز فراهم می سازد تا تاب تحملش را داشته باشید.”
رساله اول قرنتیان باب ۱۰ شماره ۱۳ (از ترجمه هزاره نو کتاب مقدس)

عشق خداوند بی حد و اندازه است!

«زيرا من يقين می‌دانم! كه هيچ چيز نمی‌تواند محبت مسيح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم، هيچ يک قدرت چنين كاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانيهای فردا نيز قادر نيستند خللی در اين محبت وارد كنند. در اوج آسمان و در عمق اقيانوسها، هيچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا كه در مرگ فداكارانهٔ خداوند ما عيسی مسيح آشكار شده، محروم سازد.». کتاب رومیان باب ۸ شماره ۳۸ و ۳۹ ( از کتاب مقدس)

تشویق کردن یعنی عشق ورزیدن!

امروز، می خوام تو رو تشویق کنم تا دیگران رو تشویق کنی!
خداوند در تو استعدادی فوق العاده برای تشویق و بلند کردن دیگران، برکت دادن و تسلی اونها، قرار داده..!
خدا همه چیز رو با کلمه اش آفرید.
تو هم به شباهت خداوند آفریده شدی…
در دهان تو، در کلماتت قدرت زیادی وجود داره!