Miracles

خانه | Miracles | Page 2

صلح نقشه ی خداست!

صلح نقشه ی خداست!

صلح نقشه ی خداست!

حیات او را دریافت کن!

حیات او را دریافت کن!

حیات او را دریافت کن!

آیا خدا را دور می بینی؟

آیا خدا را دور می بینی؟

آیا خدا را دور می بینی؟

با خدا مشورت کن!

با خدا مشورت کن!

با خدا مشورت کن!

رنج ها، پیامی برای تو دارند!

رنج ها، پیامی برای تو دارند!

رنج ها، پیامی برای تو دارند!

ستایش، تو را به حضور خدا می برد!

ستایش، تو را به حضور خدا می برد!

ستایش، تو را به حضور خدا می برد!

خداوند نیاز تو را می داند!

خداوند نیاز تو را می داند!

خداوند نیاز تو را می داند!

در حضور خداوند آرام بگیر!

در حضور خداوند آرام بگیر!

در حضور خداوند آرام بگیر!

آیا می خواهی موفق باشی؟

آیا می خواهی موفق باشی؟

آیا می خواهی موفق باشی؟