دوست عزیز، با تمام جان به خداوند اعتماد کن!

3

خانه | Miracles | دوست عزیز، با تمام جان به خداوند اعتماد کن!

 «با تمام دل خود به خداوند اعتماد كن و بر عقل خود تكيه منما. در هر كاری كه انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام كارهايت تو را موفق خواهد ساخت.» کتاب امثال باب ۳ شماره ۵ و ۶ (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

  • اعتماد کن

 به خداوند اعتماد کن..

 او عاشق توئه و به تو گوش میده.. قلبت رو به روی خداوند باز کن.. دردهات رو با خداوند تقسیم کن..

 کتاب مقدس در مزمور ۶ شماره ۸ میگه خداوند صدای گریه ی تو رو میشنوه.

  • بر خداوند

خدای قادر مطلق.. خدایی که تمام این هستی تحت اقتدارش هست.. خدایی که جاودانه و ابدیه..!

 «خوشا به حال كسی كه بر خداوند توكل دارد و تمام اميد و اعتمادش بر اوست!»

کتاب ارمیا باب ۱۷ شماره ۷ (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

  • با تمام دل

نه یه کم، نه گاهی.. بلکه هر لحظه، با تمامیت وجودت خدا رو جست و جو کن..

خداوند توسط خود تو یافت میشه..

تمام دلت رو به سمت خداوند متمایل کن..

  • و بر عقل خویش تکیه منما:

به توانایی های خداوند تکیه کن، نه توانایی های خودت!

راه حل های خدا خارج از توانایی، درک و احتمالات ماست.

  • در همه ی کارها خدا رو در نظر داشته باش:

خداوند باید در تمامی جنبه های زندگی تو حضور داشته باشه! در هر حال و هر لحظه!

  • و او راه های تو رو راست خواهد گردانید:

تنها خداوند میتونه کوه ها رو پست و دره ها رو مرتع بسازه..

 دوست عزیز؛ 

من ایمان دارم و اعلام می کنم که خداوند راه های تو رو هموار و راست خواهد کرد، اگر تو با تمام دلت بهش توکل کنی! و تمام وجودت رو به او بسپاری..!

خداوند رو با تمام دل بجوی، او را خواهی یافت!

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.