انتخاب بدون ترس

انتخاب بدون ترس

خانه | Miracles | انتخاب بدون ترس

آیا ترس راهنمای شما در انتخاب هایتان است؟!

در کتاب مقدس در متی ( باب ۲۵ شماره۱۴-۳۰) حکایتی آمده از مردی که به کشوری دور سفر کرده و سرمایه ی خودش رو به خدمتگزارانش سپرده.. 

هنگام بازگشت، همه خدمتگزارانش معامله کرده بودن و سرمایه ی بیشتری از اونچه در ابتدا به اونها داده شده بود کسب کرده بودن … به جز یکی! 

او به ارباب خود گفت: “من ترسیدم، رفتم و سرمایه ی تو رو در زمین پنهان كردم …” ( انجیل متی ۲۵:۲۵)

این خدمتگزار تنبل، بی فایده و شرور خوانده شد و به بیرون انداخته شد

 در این حکایت، تصمیم خدمتگزار نتیجه مستقیم ترس اوست. 

وقتی از ترس رفتار می کنیم، تصمیمات خوبی نمی گیریم. 

دعا نمی کنیم..

 تامل نمی کنیم..

چون ترس به ما می گه که چه کاری انجام بدیم.. 

و منبع و راهنمای ما میشه!

دوست عزیز؛

امروز به عنوان فرزند خدا اجازه نده که ترس هرگز بر تو و زندگیت حکمرانی کنه..

قبل از هر تصمیمی به حضور خدا برو!

و از او مشاوره بگیر..

و بخواه که به روشنی به تو نشون بده که چه کاری باید انجام بدی..!

انتخاب درست فقط از مشاوره ی با خدا حاصل میشه..

نترس و شجاع باش!

مسیح با توست!

دیگر بر اساس ترس تصمیم نگیر!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.