چشمان خود را بر عیسی بدوز!

چشمان خود را بر عیسی بدوز!

خانه | Miracles | چشمان خود را بر عیسی بدوز!

تجربه ی رشد در خداوند و صمیمیت با او، به معنای باز کردن بیش تر خودمان

برای او است، تا بتوانیم شادی‌ ها و پیروزی‌ های خود را با او در میان بگذاریم و همچنین از مشکلات و ناامیدی های مان به او بگوییم. زمانی که این کار را انجام می دهیم، دوباره توسط کلام او و عشق و حکمت خداوند، پر می شویم و آرامش پیدا می کنیم.

در کتاب مقدس، یعقوب، فصل 1، آیه ی 2 تا 4، می‌ گوید: «برادران عزیز، وقتی مشکلات و آزمایش های سخت از هر سو بر شما هجوم می آورند، بسیار شاد باشید،  زیرا در آزمایش و سختی هاست که صبر و تحمل تان بیش تر می شود. پس بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات شانه خالی کنید، زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید، افرادی کامل و بالغ خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت.»

دوست من! الان با چه آزمایشی مواجه هستی:

● از وادی سایه ی مرگ می گذری؟

● آیا می خواهی تسلیم شوی؟

● آیا احساس ناتوانی می کنی؟

● آیا با فقدان یا غم بزرگی روبرو هستی؟

● آیا می ترسی؟

در این نوع موقعیت ها فقط یک کار را به تو توصیه می کنم: چشمان خود را به عیسی خیره نگه دار! این موضوع بسیار مهم و ارزشمند است. حقیقت قدرتمندی است که ما را آرام و آزاد می کند.

خدا می داند که برای تو چه نقشه ای دارد. در طوفان های زندگی، او نه تنها دست تو را می گیرد، بلکه طرح و برنامه های اوست که به انجام می رسد. بنابراین دانستن این موضوع گنج ارزشمندی است که ایمان تو را تقویت می کند.

شک نکن… محکم بایست! فقط به عیسی نگاه کن و بگذار او قوت تو باشد.

ایمان ات را رها نکن… بلکه تردید هایت را رها کن!

در طوفان ها و آزمایش های زندگی، به خدا توجه کن! خداوند تو و زندگی را برکت دهد!

امروز، از تو دعوت می کنم تا به این شهادت توجه کنی: «فقط می‌ خواهم از پیام‌ های دلگرم‌ کننده‌ تان تشکر کنم. بسیاری از اوقات، کلمات شما با آنچه من در آن لحظه تجربه می کنم، مطابقت دارد. من معتقدم خدا از این پیام ها به عنوان تاییدی برای حفظ ایمان من به خودش، استفاده می کند. من در چند سال گذشته آزمایش های زیادی داشته ام. و آن ها مرا به او نزدیک تر کرد. به نام عیسی از شما متشکرم.»

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.