نگذار خورشید با خشم تو غروب کند!

نگذار خورشید با خشم تو غروب کند!

خانه | Miracles | نگذار خورشید با خشم تو غروب کند!

وقتی مردم با تو بد رفتاری می کنند، چه واکنشی نشان می دهی؟ زمانی که با کینه توزی به تو صدمه می زنند؟ دوست من! چه احساسی در درون تو ایجاد می شود؟

در چنین موقعیت‌هایی، قطعاً احساس خشم، تلخی و شاید انتقام‌ جویی طبیعی است… اما کتاب مقدس به ما نشان می‌دهد که این احساسات نباید زیاد باقی بمانند و باید از آن ها گذر کرده به یک مسیر بسیار روشن و امید بخش برسیم.

در کتاب مقدس، افسسیان، فصل 4، آیه های 26 و 27، آمده است: «اگر عصبانی شدید، اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند. پیش از آن که خورشید غروب کند، خشم را از خود دور کنید. زیرا اگر خشمگین بمانید، به شیطان فرصت می دهید که شما را به گناه وا دارد.»

همچنین در اول پطرس، فصل 3، آیه ی 9، به ما می گوید: «اگر کسی به شما بدی کرد، به او بدی نکنید، و اگر کسی به شما دشنام داد، به او دشنام ندهید؛ بلکه برای ایشان دعای خیر وبرکت کنید، زیرا ما باید با دیگران مهربان باشیم؛ آن گاه خدا ما را برکت خواهد داد.»

این یک راز برای یک زندگی آرام و پر برکت است. اجازه نده تمام روز در خشم باقی بمانی و همیشه وقتی دیگران تو را آزار می دهند، آنها را برکت بده و برای آن ها خیر و برکت بطلب.

من می دانم، و خداوند هم می داند، که آسان نیست… با این حال، او می داند چه چیزی برای ما بهتر است.

این جاست که برکت نهفته است، دوست من!…در انتهای این مسیر. خدا دقیقا در کنار توست و روح او به تو قدرت می دهد تا آنچه را که درست است انجام دهی. من این را باور دارم و برای تو دعا می کنم!

اگر امروز برای غلبه بر عصبانیت تلاش می کنی، از تو دعوت می کنم به این سرود پرستشی گوش دهی. این سرود ما را دعوت می کند که بدانیم خداوند آرامی دل های ماست.

شهادتی از یک دوست همراه را با تو در میان می گذارم: «نمی دانید با چه اشکی این پیام را دارم برایتان می نویسم. از صمیم قلبم خداوند را برای وجودتان شکر می کنم. من سه روز قبل برای بار چندم متوجه خیانت شوهرم شدم. امروز آن قدر حالم بد بود که به خدا گفتم چه کار کنم و یک نشانه به من بده، خسته شده ام. فقر، اعتیاد، خیانت، چه قدر باید سختی بکشم مگر من چه قدر تحمل دارم. پیام شما نشانه ای برای من بود، خداوند از طریق شما با من صحبت کرد و همچنان در حال اشک ریختن هستم. خداوندا، طلب صبر دارم که بپذیرم و ببخشم و ادامه دم. این بار نه فقط برای دخترم، بلکه به خاطر تو و محبت و نقشه های عالی که برای زندگی من داری. شکر برای وجودتان. فیض مسیح با شما.»

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.