محتاج به هیچ چیز نخواهی بود!

محتاج به هیچ چیز نخواهی بود!

خانه | Miracles | محتاج به هیچ چیز نخواهی بود!

 در کتاب مقدس؛ مزمور 23، آیه ی 1، آمده است: «خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.»

هنگامی که داوود تحت تعقیب دشمنانی بود که تنها یک هدف داشتند، آن هم نابودی او، لحظه هایی سرشار از غم و نگرانی را تجربه کرد. ماجرا از این قرار بود که شائول پادشاه که پدرزن داوود نیز بود، چندین بار قصد جان او را کرده بود و به دنبال این بود که داوود را بکشد.

شائول که می ترسید تاج و تخت خود را از دست بدهد، به این مرد جوان دلاور حسادت می ورزید. داوود مجبور بود بارها فرار کند و در صحراها پنهان شود، حتی گاهی هیچ آب یا غذایی نداشت.

اما داوود در آرامی بود چرا که اطمینان داشت خداوندی که شبان اوست، به گونه ای از او مراقبت می کند که محتاج به هیچ چیز نخواهد بود.

در کتاب مقدس؛ رساله ی فیلیپیان، باب 4، آیه ی 19، آمده است: «و خدای من، همه ی نیازهای شما را بر حسب دولت پرجلال خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد.»

 دوست من! خدا احتیاجات تو را رفع خواهد نمود…

  • با دولت خود: در اینجا پولس رسول برای انتقال دادن مفهوم “دولت”، از واژه ی یونانی “پلوتوس” استفاده می کند که به معنای “فراوانی” نیز است.
  • با جلال خود: پولس برای رساندن معنای کلمه ی “جلال” در اینجا از واژه ی یونانی “دوکسا” استفاده می کند که به معنای: “در شکوه و جلال، در درخشش، به شکوهمند ترین حالت ممکن و در بالاترین سطح” نیز، می باشد.
  • با مسیح عیسی: در کتاب مقدس؛ کولسیان، باب 2، آیه 10، آمده است: «بنابراین، وقتی مسیح را دارید، همه چیز دارید و وجود شما از حضور خدا لبریز است. مسیح در واقع حاکم بر تمامی ریاست ها و قدرت هاست.»


دوست خوبم! تو به هیچ چیز محتاج نخواهی بود چرا که خدای ابدی شبان توست! من به این آیه ایمان دارم و آن را بر زندگی تو اعلام می کنم.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.