فریب ذهنت را نخور!

فریب ذهنت را نخور!

خانه | Miracles | فریب ذهنت را نخور!

فهم ما اغلب تحت تأثیر گذشته، تجربیات دردناک و یا وضعیت فعلی ماست.

معمولا فیلتری درون ما وجود دارد که فهم واقعیت را  در ما تغییر می دهد و حتی دیدگاه ما را نسبت به عیسی رو هم تحت شعاع خودش قرار میدهد.

دوست من! بیا با هم به یوحنا، فصل 20، آیه 15، در کتاب مقدس نگاهی بیاندازیم: «عيسي از مريم پرسيد: «چرا گريه می‌ كنی؟ دنبال چه كسی می‌ گردی؟» مريم به گمان اينكه باغبان است، به او گفت: «آقا، اگر تو او را برده‌ ای، بگو كجا     گذاشته‌ ای تا بروم او را بردارم.»»

این ماجرا درست پس از رستاخیز عیسی اتفاق افتاد. مریم به دنبال جسد خداوند بود. در حالی که در حضور او بود!  برای او، عیسی مرده بود. در حالی که او زنده بود!

مریم انتظار نداشت که عیسی زنده باشد، به همین علت او را در میان مردگان جستجو می کرد. بنابراین، این مردی که او در باغ دیده بود، فقط می توانست باغبان باشد! چون، چه کسی جز باغبان می تواند در باغ باشد؟

به عبارت دیگر، گذشته و شرایط حال بر درک او از مسیح تأثیر گذاشته بود!

خداوند بر همه ی شیوه های این جهان هستی و چگونگی آن حاکم است. امروز او خود را به گونه ای آشکار می کند و فردا به گونه ای دیگر. حتی گاهی تعجب    می‌ کنیم، وقتی او آن‌ طور که ما پیش‌ بینی می‌ کنیم یا دوست داریم رفتار نمی‌ کند. با این حال، خداوند اینجاست، زنده است، و او به تو نزدیک است!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.