خدا به جزئیات زندگی تو اهمیت می دهد!

خدا به جزئیات زندگی تو اهمیت می دهد!

خانه | Miracles | خدا به جزئیات زندگی تو اهمیت می دهد!

زمان هایی وجود دارد که ناخوداگاه حتی بدون اینکه راجبش فکر کنم، به این نتیجه می رسم که خدا به جزئیات زندگی من اهمیت نمی دهد. ونمی خوام با این کارهای کوچک او را به زحمت بیندازم یا چرا بخواهم برای همچین چیز کوچکی دعا کنم؟  بنابراین، ممکن است برکت و معجزه ای را که خدا می خواهد به من عطا کند، را از دست بدهم.

کتاب مقدس، متی باب 10، آیه ی 29 اینطور می گوید:« قیمت دو گنجشک چقدر است؟ خیلی ناچیز. ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع پدر آسمانی شما بر زمین نمی افتد.»

ما اغلب این طور تصور می کنیم که خدا آنقدر عظیم است که توجه ای به جزئیات زندگی ما ندارد. اما اینطور نیست… خدا ما رو بسیار دوست دارد و مشتاق است تا احسان خود را به ما نشان دهد. هر جنبه ای از وجود ما برای خداوند بسیار با ارزش و مهم است. او می خواهد در زندگی ما نقش مهمی داشته باشد و هر روز با ما قدم بزند.

دوست من! امروز تشویقت می کنم که باور داشته باشی که خدا به زندگی روزمره، هر آنچه که از آن عبور می کنی، و احساسات تو بسیاراهمیت می دهد.

بیا با هم در این مورد دعا کنیم:« خداوندا من ایمان دارم که تو در همه امور زندگی من حضور داری، و می خواهی احسان خود را به من نشان دهی، امروز انتخاب می کنم که به تو اعتماد داشته باشم و کاملا بر تکیه به تو پیش روم و اجازه دهم در تمام امور زندگی من نقش اول را داشته باشی. در نام عیسی طلبیدم، آمین.»

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.