تو یک مربی آسمانی داری

تو یک مربی آسمانی داری.

خانه | Miracles | تو یک مربی آسمانی داری

تو یک مربی آسمانی داری

” مبارک باد خداوند، صخره من، که دستان و انگشتان مرا، برای جنگ، قوت و مهارت می بخشد”.( کتاب مقدس، مزامیر، باب ۱۴۴، آیه ۱)

 تو در “مرکز آموزشی” خداوند ھستی. ھر چیزی که در این لحظه با آن در چالش هستی، قرار است به تو شکل دهد و به تو آموزش دھد. به عنوان مثال به ورزشکاران حرفه ای نگاه کن. همه آنها باید یک فصل کامل و تمرین شدید را پشت سر بگذارند.

چنین فصلی می تواند از نظر جسمی، احساسی یا روانی سخت باشد. حتی ممکن است به نظرتو برسد که هر قسمت از وجود تو، تحت فشار است و یا ممکن است احساس کنی که دیگر جانی برای ادامه دادن نداری. اما این اتفاق نمی افتد.

پدر، تو را برای آینده آماده می کند. او می داند که تو چه توانایی هایی داری و قدرت تحمل چه چیزی را داری.

دوست عزیز، نگاه خودت را به او بدوز و تنها به جلو توجه کن. تحت هیچ شرایطی تسلیم نشو بلکه به او اعتماد کن. خدا، مثل یک مربی خوب و حرفه ای، و البته آسمانی در کنار تو است. او به تو می گوید: “فرزندم، تو موفق می شوی. من اینجا هستم، تا تو را یاری دهم”.

عزیز خداوند، من از تو دعوت می کنم که با من هم دعا بشی: پدر جان، از تو سپاسگزارم که می دانی من چه توانایی دارم و چه چیزی را می توانم تحمل کنم. ایمان دارم که همه چیز در زندگی من هدفی دارد. تو دستان مرا برای جنگ و انگشتانم را برای نبرد تربیت می کنی. من تسلیم نخواهم شد بلکه استقامت خواهم نمود. من به صدای هدایت گر تو گوش خواهم داد! به نام عیسی مسیح، آمین.

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.