به جنگ نیکو بجنگ!

به جنگ نیکو بجنگ!

خانه | Miracles | به جنگ نیکو بجنگ!

کتاب مقدس؛ اعمال رسولان، باب 18، آیه های 1 تا 18، در مورد ملاقات پولس با اَکیلا و پِرسکِلا صحبت می کند. این زوج به خاطر جفاها مجبور شدند از روم فرار کنند. آن ها همه چیز خود، از جمله: خانه، شغل و احتمالا خانواده شان را از دست دادند. داستان آنها به فرارشان ختم نشد. آنها جز همکاران پولس در کار خداوند و سفیران کلیسای اولیه بودند و نقش بسیار مهمی ایفا کردند. نامشان برای قرن ها به یادگار ماند و همچنان تا به امروز باقی است.

زمان هایی که هیچ چیز خوب پیش نمی رود و مجبور هستی به عقب برگردی،  واکنش تو چگونه است؟ وقتی در چنین شرایطی قرار می گیری، آیا ایمان داری خداوند برای تو برنامه ایی عالی دارد؟ او می  خواهد تا از این طریق رویا و هدف عالی خود را در زندگی تو به انجام رساند.

اگر در زندگی با چالش هایی مانند عدم پذیرش و ناعدالتی مواجه شدی هرگز دلسرد نشو و اجازه نده این چیزها مانع کار خداوند در زندگی ات شوند و تو را خسته و ناامید کنند، چرا که این چالش ها برای ساختن و بنای ایمان تو لازم هستند!

 دوست خوبم! خداوند برای تو برنامه های عالی و نیکویی دارد. به جنگ نیکو بجنگ و مسابقه ی زندگی را به پایان برسان…!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.