بهارِ زندگی ات در راه است!

بهارِ زندگی ات در راه است!

خانه | Miracles | بهارِ زندگی ات در راه است!

در کتاب مقدس، مزمور 1، آیه 3، خداوند ما را با درختی که در کنار نهرهای آب کاشته شده است، مقایسه می کند.

«او همچون درختی است كه در كنار نهرهای آب كاشته شده و به موقع ميوه می‌دهد و برگ هايش هرگز پژمرده نمی‌شود؛ كارهای او هميشه ثمربخش است.»

این نهرهای آب، نماد تازگی و شادابی روح خداوند هستند که در زندگی ما سرازیر می شوند!

دوست من! شاید امروز احساس خستگی و خشکی و پوچی می‌کنی… اما من این را بر زندگی تو اعلام می‌کنم که فصلی جدید آغاز شده است و خداوند تازگی و شادابی خودش را مانند نهرهای آب در زندگی تو جاری خواهد کرد.

کتاب مقدس از یک رودخانه با آب حیات بخش صحبت می کند که از تخت پادشاهی خدا بیرون می آید (در این رابطه می توانی به کتاب مکاشفه، باب 22، آیه 1، مراجعه کنی.)

 این رودخانه تصویری از روح القدس است که می خواهد در زندگی تو جاری شود، از آن عبور کند و به زندگی دیگران بریزد.

دعای امروز من برای تو این است، در هر فصلی از زندگی که هستی،  روح القدس تو را از آب زنده و پر برکت و نیروبخش خودش پر و سیراب سازد… و به تو قدرت ببخشد تا به درختی نیرومند تبدیل شوی که همیشه سر سبز است و به موقع میوه می دهد و برگ هایش هرگز پژمرده نمی شود و در کارهایش ثمربخش است.

شهادتی کوتاه از یک دوست همراه: «از شما ممنونم که این پیام های امیدبخش را برای ما می فرستید. هر روز صبح با «هر روز، یک معجزه» تازه می شوم و مرا هدایت می کند تا پدر و همسر بهتری باشم. برکت خداوند، جاری بر زندگی شما عزیزان باشد.»

دوست خوبم! امروز، از روح خداوند پر شو!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.