با خدا از دیوار اسارت می پری!

با خدا از دیوار اسارت می پری!

خانه | Miracles | با خدا از دیوار اسارت می پری!

 امروز، این آیه خیلی با قلب من حرف زد. امیدوارم تو را هم لمس کند و تحت تاثیر قرار دهد…

در کتاب مقدس؛ دوم سموئیل، باب 22، آیه ی 30 آمده است: «به یاری تو بر سپاهیان یورش می‌برم، و با خدایم، از دیوارها برمی‌جهم.»

داود خیلی خوب می دانست در مورد چه چیزی صحبت می کند، زمانی که گفت به سپاهیان دشمن حمله می کند و از روی دیوارها می پرد… او در واقع این کار را انجام داد!

کتاب مقدس به ما می گوید، داوود این کلمات را زمانی که خداوند او را از دست دشمنانش رهانید به صورت سرود به خداوند گفت. (می توانی به دوم سموئیل، باب 22، آیه های 1 تا 51 مراجعه کنی.)

دیوارهایی که داوود باید آنها را ویران می کرد، به معنای واقعی کلمه، دیوارهای بسیار بلندی بودند! من مطمئن هستم تو هم می توانی خیلی از دیوارهای زندگی خود را نام ببری. شاید برای تو…

 • دیوار ناامیدی
 • ●      شک
 • ●      کینه و تلخی
 • ●      تنهایی
 • ●      بیماری
 • ●      افسردگی
 • ●      ترس
 • ●      اضطراب
 • ●      درماندگی
 • ●      رنج
 • و دیوار تشویش و پریشانی باشد.

بیا با هم اعلام کنیم که در حال حاضر هر دیواری که با آن روبرو هستی را می توانی ویران کنی و فرو بریزی!

تو می توانی هر مانعی که در مسیر زندگی ات می آید را ویران کنی، چرا که عیسی، کسی است که به تو کمک می کند. اوست که تو را از دست دشمن نجات می دهد و پیش روی تو حرکت می کند.

بله دوست من! تو با خداوند می توانی هر دیوار یا سدی را فرو بریزی!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.