خوش آمدید Dousti ba khoda

ما می خواهیم خدا را بشناسیم

دانستن بیشتر در مورد خدا

از شما دعوت می کنیم که با سفر در درون پیام های کتاب مقدس، محبت بی همتای خداوند رابا دنبال کردن این پنج گام عملا تجربه کنید.

داستان زندگی رضا

رضا در زندگی خود نا امیدی ها و رنج های بسیاری را تجربه کرد ولی در نهایت شناخت مسیح زندگی او را به کلی دگرگون ساخت.

بیشتر بخوانید

گفتگو با خدا

رویایی داشتم كه در آن با خداوند گفتگو كردم. به كوه های بزرگ خیره شدم و صنعت دستان او را دیدم. به غروب زیبای آفتاب نگاه كردم و با خود اندیشیدم كه خداوند شبیه چیست؟ سوال بزرگی دارم كه می خواهم بپرسم. به سوی خداوند برگشتم ولی نتوانستم به او نگاه كنم. چون نور عظیمی او را احاطه كرده بود. اشك از چشمانم جاری شد.

بیشتر بخوانید

نامه ی محبت آمیز پدر آسمانی

همه ی جمله هایی را که در این ویدئو می خوانید همگی برگرفته از کتاب مقدس هستند. هر گاه این جمله ها را دریافت کنید زندگی شما دگرگون خواهد شد چرا که این جمله ها از عمق قلب خدا، پدر آسمانی شما، برای شماست.
پدری که شما را بی اندازه دوست می دارد و شما همیشه اشتیاق بودن با او را داشته اید. این نامه ی محبت آمیز او برای شماست!

بیشتر بخوانید

سؤالی درباره خدا ، ایمان یا سایر سؤالات مربوط به زندگی؟ از آنها بخواهید اینجا.