تو یک معجزه هستی

پنج روز از ثبت نام شما در "هر روز، یک معجزه" می گذرد. امیدواریم که ایمیل های روزانه تا به الان برای شما باعث برکت شده باشد.

 ممکن است تا به الان متوجه شده باشید که من پیغام های خود را با عبارت "شکر برای وجودت" تمام می کنم!

 خیلی ها از من دلیل کاربرد این عبارت را پرسیده اند!

 من هر روز این را به شما می گویم چرا که می خوام این را فراموش نکنید! افراد زیادی را دیده ام که فکر می کنند هیچ هویتی ندارند، اما من از طرف خداوند می خواهم بگویم که: تو منحصر به فرد هستی! یک معجزه هستی!

 همینطور چند دلیل دیگر برای به کار بردن این عبارت وجود دارد...

من احساس می کنم عبارت هایی مثل "تو یک معجزه هستی، تو مهم هستی، تو ارزشمند هستی، تو منحصر به فرد هستی و شکر برای وجودت" به شنوده یا خواننده ی آن قدرت و هویت می بخشد.

همچنین جلال و بزرگی خداوند را نشان می دهند. زیرا حقیقتا خداوند تنها کسی هست که می تواند معجزه کند. شما به وجود آمدید چرا که خداوند این را می خواست، او برای زندگی تو هدف و برنامه ای دارد و وجود تو شاهدی بر این موضوع می باشد!

و در آخر، این عبارت به نوع شکرگزاری از خالق ماست! در واقع ما به او می گوییم "به خاطر معجزه ات تو را شکر می کنم!" بنابراین دوست من، هرگز فراموش نکن که: "تو یک معجزه هستی!"