امید به خدا

امید به خدا

خانه | Miracles | امید به خدا

به خداوند امید داشته باش!

کتاب مقدس، مزمور  131- آیه 3:

“ای اسرائیل بر خداوند امید دار، از حال  تا به ابد!”

بیا امروز  به اعتماد داشتن فکر کنیم، آیا گاهی همه ی ما وسوسه نمیشیم که به چیزهایی که قابل دیدن هست و در دسترس داریم اعتماد کنیم؟ مثل موقعیت مالی، کار، همسر و غیره؟

خداوند پناهگاه محکمی است. او همان “صخره” ی مستحکم است. خدا جنبش نمی خورد؛ او ناپایدار و دم دمی مزاج نیست! او تغییر نمی کند.

خداوند همان کسی است که:

  • تو را تسلی می دهد
  • از تو محافظت می کند
  • تو را بلند می کند
  • تو را احیا می نماید
  • بر وعده های خود امین است و وفادار می ماند.

کلام خدا از تو دعوت می کنه تا اعتماد و اطمینان خود را بر خداوند قرار بدی.. نه بر توانایی های خودت و نه بر دنیا و سیستم های دنیایی که نه توانایی نجات دارند و نه می توانند تو را تسلی دهند.

دوست عزیز؛ تو این امتیاز را داری که خداوند را به عنوان صخره و پناهگاه خودت داشته باشی. اعتمادت را به طور کامل بر او قرار بده تا آرامش او را دریافت کنی!

با من دعا کن:

“خداوندا، امروز تغییری در زندگی خود انجام میدهم. تصمیم گرفتم که اعتماد و اطمینانم را در تو قرار دهم و نه بر خودم و نه بر هیچ چیزی در این دنیا. تو صخره و دژ من هستی! آمین.”

اعتماد خود را به طور کامل بر خدا  قرار ده!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.