فرامرز

PageLines- Faramarz.jpg

اسم من فرامرز است. كسیكه هميشه از مرگ می ترسيدم و اين ترس مرا در خود نگاه داشته بود. وقتی با مسيح آشنا شدم همه چيز در زندگی من عوض شد…

خداوند در كلام مقدس می فرمايد:

“زيرا خداوند بقدری مردم جهان رادوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر كه به او ايمان بياورد هلاك نشود بلكه زندگی جاويد بيابد.”

(انجيل يوحنا ۳: ۱۶)

من فرامرز هستم كه در يك خانواده غير مسيحی متولد شده و بزرگ شدم. در دسامبر سال ۲۰۰۰ وارد اروپا شدم. قبل از ايمان به عيسی مسيح و حتی شنيدن كلام خدا رابطه ای بين خداوند و من ديده نمی شد. چون من هميشه سعی در انكار خداوند داشتم و به علتهای مختلف از قبيل نظريات شخصی، لذت بردن از گناه و ندانستن محبت واقعی خداوند هميشه منكر او بودم. قبل از ايمان آوردن به عيسی مسيح هميشه از مرگ می ترسيدم و از خودم می پرسيدم كه بعد از مرگ بر سر من چه خواهد آمد؟ اين فكر اغلب شبها قبل از خواب به ذهن من وارد می شد و باعث می گرديد كه ترس تمام وجودم را فرا بگيرد. با اين حالت ترس اكثر شبها به خواب می رفتم.

پس از مدتی كه در اروپا ماندم با تعدادی از مسيحيان فارسی زبان آشنا شدم و در جلسات تعليم كتاب مقدس شركت می كردم. شركت من در ابتدا به صورت مرتب نبود ولی پس از مدتی كه بيشتر در جلسات شركت كردم خداوند توسط كلامش با قلب من حرف زد. او به من گفت كه كيستم و او كيست و من در چه مرحله ای از زندگی خود قرار دارم. در يكی از جلسات تعليم كتاب مقدس بود كلام خدا بر زندگی من تاثير گذاشت. در پايان جلسه دعا كردم و در هنگام دعا كردن، به كمك خداوند توبه نمودم و از گناهان خود برگشتم و به سوی خداوند آمدم. در آن روز دعا كردم كه خدا مرا ببخشد و وارد قلب من شود و زندگی مرا عوض نمايد. گناهان خود را اعتراف كردم و خداوند را به خاطر كار عظيمی كه به خاطر من و تمامی انسان های گناه كار انجام داد شكر كردم.

او به من گناهانم را نشان داد و با لطف عظيم خود آنها را پاك نمود و مرا از اسارت و برد گی گناه آزاد ساخت. گناهانی از قبيل دروغ، حسادت، زنا و مشروب خواری… . خداوند در كلام خود می فرمايد: من هديه ای نزد شما می گذارم و می روم. اين هديه آرامش فكر و دل است. آرامشی كه من به شما می دهم مانند آرامش های دنيا بی دوام و زود گذر نيست. پس آسوده خاطر باشيد و نترسيد. (انجیل يوحنا ۱۴: ۲۷)

بعد از شنيدن پيغام انجيل و ايمان آوردن به عيسی مسيح، ‌ترسی كه از مرگ داشتم در وجود من ريشه كن شد. اين ترس مرا در زندگيم بسيار عذاب داده بود. بعد از ايمان آوردنم به عيسی مسيح اين ترس به شادی غير قابل وصفی تبديل شد،‌ چرا كه تمام گناهانم توسط خون عيسی مسيح پاك شده بود و من دارای حيات جاويد شده بودم. حال رابطه ای جديد با خدا دارم. خداوندی كه برترين قدرت های دنيا است و به من اجازه داد كه هر روز با او راه روم و در هر زمان و مكان و يا هر وضعيتی كه باشم به طور مستقيم به حضور او بروم و اين شخص، خداوند عيسی مسيح است.

جلال بر خداوند عيسی مسيح باد، آمين

فرامرز، کسی که از چنگال ترس و مرگ نجات یافت