جواد، رهایی از غرور و خودخواهی
 من جواد هستم كه خداوند مرا عوض كرد و غرور را از من برداشت و به من زندگی ابدی داد. شرح چگونگی ایمان آوردن جواد >>
مرجان، نجات از نا امیدی و بی هدفی
من مرجان هستم در خانواده اي غير مسيحي متولد شدم و با مرام درويشي كه از اصول ريشه اي و اعتقادي پدر و مادرم بود بزرگ شدم. شرح چگونگی ایمان آوردن مرجان>>
رویا، نجات از سرگردانی و بی هدفی
من رويا هستم كه هميشه اصول مذهبی را انجام میدادم... شرح چگونگی ایمان آوردن رويا >>
فرامرز، نجات از چنگال ترس و مرگ
اسم من فرامرز است. كسیكه هميشه از مرگ میترسيدم و اين ترس مرا در خود نگاه داشته بود. وقتی با مسيح آشنا شدم همه چيز در زندگی من عوض شد... شرح چگونگی ایمان آوردن فرامرز >>