PrayerBible1
خداوند زندگی ها را دگرگون می سازد. در اینجا شرح چگونگی تجربه ی کسانی را می خوانید که شناخت خداوند عیسی مسیح زندگی شان را به کلی تغییر داده است!

زندگی های تغییر یافته

همواره در طول تاریخ زندگی های تغییر یافته ، نمایانگر اشتیاق خداوند است ، تا با یک رابطه ی صمیمانه انسان ها را از درون دگرگون سازد؛ به گونه یی که انسان ها خوشبختی حقیقی را تجربه و در آن زیست نماید به مانند آن که خداوند برای ما انسان ها در نظر دارد.
شاید شما همچنان از خدا پرسش هایی داشته باشید و دوست دارید که آنها را با خدا مطرح کنید! مانند اینکه: چرا اینهمه مصیبت در دنیا هست و یا … . گفتگوی شما در این باره ممکن است شبیه به گفتگویی باشد که در ویدئوی کوتاه “گام چهارم” می توانید بینید!

گام چهارم »

دعا به حضور خداوند »

جواد، رهایی از غرور و خودخواهی
 من جواد هستم كه خداوند مرا عوض كرد و غرور را از من برداشت و به من زندگی ابدی داد. شرح چگونگی ایمان آوردن جواد >>
فرامرز، نجات از چنگال ترس و مرگ
اسم من فرامرز است. كسیكه هميشه از مرگ میترسيدم و اين ترس مرا در خود نگاه داشته بود. وقتی با مسيح آشنا شدم همه چيز در زندگی من عوض شد... شرح چگونگی ایمان آوردن فرامرز >>
مرجان، نجات از نا امیدی و بی هدفی
من مرجان هستم در خانواده اي غير مسيحي متولد شدم و با مرام درويشي كه از اصول ريشه اي و اعتقادي پدر و مادرم بود بزرگ شدم. شرح چگونگی ایمان آوردن مرجان>>
رویا، نجات از سرگردانی و بی هدفی
من رويا هستم كه هميشه اصول مذهبی را انجام میدادم... شرح چگونگی ایمان آوردن رويا >>