زندگی های تغییر یافته

خانه | زندگی های تغییر یافته

خداوند زندگی ها را دگرگون می سازد. در اینجا شرح چگونگی تجربه ی کسانی را می خوانید که شناخت خداوند عیسی مسیح زندگی شان را به کلی تغییر داده است!

همواره در طول تاریخ زندگی های تغییر یافته ، نمایانگر اشتیاق خداوند است ، تا با یک رابطه ی صمیمانه انسان ها را از درون دگرگون سازد؛ به گونه یی که انسان ها خوشبختی حقیقی را تجربه و در آن زیست نماید به مانند آن که خداوند برای ما انسان ها در نظر دارد.
شاید شما همچنان از خدا پرسش هایی داشته باشید و دوست دارید که آنها را با خدا مطرح کنید! مانند اینکه: چرا اینهمه مصیبت در دنیا هست و یا … . گفتگوی شما در این باره ممکن است شبیه به گفتگویی باشد که در ویدئوی کوتاه “گام چهارم” می توانید بینید!

داستان زندگی رویا

من رويا در يك خانواده غير مسيحی به دنيا آمدم. با توجه به آموزش هایی كه در دوران كودكی در خانواده بخصوص از مادرم گرفته بودم بايد با اجرا یا اصول مذهبی خدا را خشنود می كردم و هر بار كه به مشكلی بر می خوردم سعی می كردم كه با نذر و نياز و دعا با خدا ارتباط برقرار كنم و به خواسته ام برسم و اگر جوابی نمی گرفتم باعث می شد كه فاصله ی من از خدا بیشتر شود.

فرامرز

اسم من فرامرز است. كسیكه هميشه از مرگ می ترسيدم و اين ترس مرا در خود نگاه داشته بود. وقتی با مسيح آشنا شدم همه چيز در زندگی من عوض شد…

داستان زندگی مرجان

من مرجان هستم در خانواده ای غير مسيحی متولد شدم و با مرام درويشی كه از اصول ريشه ای و اعتقادی پدر و مادرم بود بزرگ شدم.

داستان زندگی رضا

رضا در زندگی خود نا امیدی ها و رنج های بسیاری را تجربه کرد ولی در نهایت شناخت مسیح زندگی او را به کلی دگرگون ساخت.

جواد

ماندن در اروپا بود و بسيار نگران از آينده خود بودم. در آن زمان گرفتار گناهان متعددی از قبيل دروغ، خودخواهی،‌ غرور، غيبت و مشروب خواری و چيزهای ديگر بودم.

داستان زندگی رویا

من رويا در يك خانواده غير مسيحی به دنيا آمدم. با توجه به آموزش هایی كه در دوران كودكی در خانواده بخصوص از مادرم گرفته بودم بايد با اجرا یا اصول مذهبی خدا را خشنود می كردم و هر بار كه به مشكلی بر می خوردم سعی می كردم كه با نذر و نياز و دعا با خدا ارتباط برقرار كنم و به خواسته ام برسم و اگر جوابی نمی گرفتم باعث می شد كه فاصله ی من از خدا بیشتر شود.

فرامرز

اسم من فرامرز است. كسیكه هميشه از مرگ می ترسيدم و اين ترس مرا در خود نگاه داشته بود. وقتی با مسيح آشنا شدم همه چيز در زندگی من عوض شد…

داستان زندگی مرجان

من مرجان هستم در خانواده ای غير مسيحی متولد شدم و با مرام درويشی كه از اصول ريشه ای و اعتقادی پدر و مادرم بود بزرگ شدم.

داستان زندگی رضا

رضا در زندگی خود نا امیدی ها و رنج های بسیاری را تجربه کرد ولی در نهایت شناخت مسیح زندگی او را به کلی دگرگون ساخت.

جواد

ماندن در اروپا بود و بسيار نگران از آينده خود بودم. در آن زمان گرفتار گناهان متعددی از قبيل دروغ، خودخواهی،‌ غرور، غيبت و مشروب خواری و چيزهای ديگر بودم.