Mojeze

خانه | Mojeze

هر روز، یک معجزه

ثبت نام کنید و خوشحال می شویم که هر روز ایمیل تشویقی خود را با عنوان "هر روز یک معجزه" برای شما ارسال کنیم!بدین وسیله شما با شرایط و حریم شخصی ما موافقت می نمایید.

کتاب مقدس پر از معجزاتی است که درباره خدای زنده صحبت می کنند. او خدایی است که غیرممکن ها را ممکن می کند! او از همه چیز برای خیریت ما استفاده می کند. او می خواهد به شما برکت دهد! "یک معجزه هر روز" به شما کمک می کند تا ایمان خود را توسعه داده و حضور و قدرت خدا را تجربه کنید!