تو آزاد هستی تا محبت کنی

تو آزاد هستی تا محبت کنی

خانه | Miracles | تو آزاد هستی تا محبت کنی

به عنوان فرزند خدا، تو روح او را در زندگی خود دریافت کرده ای و روح او تو را به زندگی در آزادی هدایت می کند

مطابق با دوم قرنتیان باب 3، آیه 17 که می گوید: ‘خداوند، روح است و هر جا روحِ خداوند باشد، آنجا آزادی است

 تو آزادی تا یک رابطه واقعی با خداوند ایجاد کنی! تو می تونی هر لحظه با او صحبت کنی، آرزوها و رویاهای خودت، را با او در میان بگذاری.

تو به عنوان فرزند خدا، چنین آزادی ای را دریافت می کنی. آزادی شناخت او و همچنین عشق ورزیدن، بخشش و زندگی هر روزه با او.

آزادی تو، ثمره پیروزی بی پایان او بر مرگ و قدرت آن است که به تو اجازه ی انتخاب میده تا با چشمانی که به نجات دهنده خود دوخته ای، در حقیقت و قدوسیت قدم برداری. این یک هدیه از جانب خداوند است.

بیا با هم از خداوند برای آزادی اش سپاسگزاری کنیم… «عیسی جان، به خاطر آزادی ای که در تو دارم سپاسگزارم! شکر که می توانم آزادانه تو را دوست داشته باشم، ببخشم و آزادانه هر روز با تو زندگی کنم. در نام پرجلالت، آمین!»

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.