تو “یک هیچکس” ، نیستی!!

1

خانه | Miracles | تو “یک هیچکس” ، نیستی!!

آیا تا بحال احساس کردی داری غرق میشی اما دیگران تو را نمیبینن؟

 آیا از خودت پرسیدی: “من برای کسی به حساب میام و اهمیت دارم؟”

دوست عزیز، تو برای خداوند به حساب میایی!

  • خداوند تو رو از ازل به نام خواند:

«… هنگامی كه تو هنوز مرا نمی‌شناختی، من تو را به نام خواندم.» کتاب اشعیا 45: 4 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

  • خداوند از نشست و برخاست تو آگاهه:

«تو از نشستن و برخاستن من آگاهی. فکرهای من از تو پوشيده نيست.» مزمور 139: 2 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

  • خداوند آینده ی تو رو در دستانش داره. تمام روزهایی که برای تو مقدر شده رو می دونه و هیچ یک از اونها ازش پنهان نیست.
  • ●       خداوند در شلوغی ها  و در هر شرایطی، تو رو میبینه! حتی اگر دنیا تو رو نبینه! او تو رو با محبتی بی همتا دوست داره و می دونه که از چه چیزهای عبور می کنی.
  • قلب خداوند با عشقی ابدی با تو پیوند خورده.

دوست عزیز، تو بی هویت نیستی! تو متعلق به خدا هستی.

خداوند با محبتی بی همتا، تو را دوست داره!

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.