در هر زمان و شرایطی صلح و آرامش رو دریافت کن

در هر زمان و شرایطی صلح و آرامش رو دریافت کن

خانه | Miracles | در هر زمان و شرایطی صلح و آرامش رو دریافت کن

هر کجا و هر زمان، آرامشت رو در خدا پیدا کن

«خود خداوند که سرچشمه ی آرامش است، همواره و در هر مورد به شما آرامش عطا فرماید و با همه ی شما باشد» ( ۲ تسالونیکیان ۳: ۱۶)

خدا نه فقط قادره آرامشی رو که فراتر از هر درکیه به تو بده… بلکه او خودِ آرامشه!

کتاب مقدس به ما می‌گه که او پادشاه صلحه. او خودِ معنای ثبات و استحکامه. هیچ تغییری، هیچ تاریکی‌ای در او وجود نداره.

وقتی صداهایی به دروغ سعی می‌کنن تو رو متهم کنن، آرامش خدا رو احساس کن.

وقتی با بی‌عدالتی یا تحقیر روبرو می‌شی، طعم آرامش خدا رو بچش.

وقتی در عمق جنگ با بیماری هستی، آرامش خدا رو درک کن.

وقتی با تهدیدات علیه خودت خانوادت روبرویی، آرامش خدا رو تجربه کن.

چون تو اعلام می‌کنی که زندگیت متعلق به خدای صلحه، حضور الهی او در تو متجلی می‌شه. تو قلبی پر از آرامش و روحی سرشار از شادی دریافت می‌کنی.

بیا با هم اعلام کنیم…

 «پدر، تو آرامش من هستی. همین حالا، آرامش تو رو که فراتر از هر درکیه، دریافت می‌کنم. من در سکوت قرار می‌گیرم و می‌دونم که تو خدا هستی.

به نام عیسی مسیح،

 آمین.»

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.