کنترل زندگی

کنترل زندگی

خانه | Miracles | کنترل زندگی

بگذار، خدا کنترل زندگیت را بدست بگیرد.

” آرام باشید و بدانید که من خدا هستم. من در میان ملت ها سربلند خواهم شد، در زمین سربلند خواهم شد.” (کتاب مقدس،مزمور، باب ۴۶، آیه ۱۰)

 چه اتفاقی می افتد، اگر به خداوند اجازه کنترل کردن زندگیت را بدهی؟

ایمان داشته باش که او خداست. او این جهان را آفرید. خالق، اوست. او نیکوست و بر مرگ پیروز شد، و او بر همه چیز کنترل و تسلط دارد.

نگرانی های خود را نزد خداوند بیار و آنها را به او بسپار و به او اعتماد کن. با او صحبت کن و به او بگو که چه چیزی بر تو سنگینی می کند. پس، از او بخواه که  بارھای تو را به دوش بکشد.

پس، اگر نگرانی های تو برگشتند؛ نترس، بلکه خداوند را شکر کن، چرا که پاسخ او در راه است. دعاھای شکرگزاری به تو اجازه می دهد که بر روی حضور و وعده های او متمرکز بشی.

با من اعتراف کن: “خدای خالق، خدای قادر مطلق. بارھای خودم را نزد تو آوردم و آن ها  را پیش پایتان می گذارم. من از تو تشکر می کنم، زیرا از این لحظه به بعد، همه ی امید من، تو هستی. سپاسگزار تو هستم. زیرا نیازهای مرا، در زمان مناسب و به اراده خودت، برآورده می کنی. به نام عیسی، آمین”.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.