کمک از جانب خداوند می رسد!

کمک از جانب خداوند می رسد!

خانه | Miracles | کمک از جانب خداوند می رسد!

تصور کن که تصمیم گرفته ای پیاده روی کنی. آسمان آبی است. خورشید می درخشد و پرندگان آواز می خوانند.  همه چیز خوب است!  بعد ناگهان باران شروع به باریدن می‌کند. اول آسمان ابری می شود و سپس شروع به باریدن می‌کند. تو هم چتر به همراه نداری. چون دیشب در اخبار پیش بینی نشده بود. اولین واکنش ات چه خواهد بود؟ من مطمئن هستم، می خواهی هر چه زودتر یک سرپناه پیدا کنی تا خیس نشوی!

متاسفانه، این دقیقا اتفاقی بود که چند وقت پیش برای من و همسرم افتاد! گاهی اوقات، در زندگی ما اتفاقات مشابه ای می افتد. همه چیز خوب پیش می رود ولی ناگهان باران شروع به باریدن و طوفان شروع به غرش می کند. مانند زمانی که اعتماد خود را به کسی از دست می دهی، ناامیدی یا سرخوردگی را تجربه می کنی، یا از شغلی که واقعاً به آن نیاز داری اخراج می شوی. وقتی طوفان هایی مانند این به وجود می آیند، ما باید در مکانی امن پناه بگیریم.

امروز می خواهم تو را تشویق کنم که به آغوش خالق هستی پناه ببری. در کتاب مقدس، مزمور 121، آیه ی 2، آمده است: «کمک من از جانب خداوند می آید که آسمان و زمین را آفرید.»

 او ستارگان را آفرید، زمین را شکل داد، و حدود دریاها را تعیین کرد.  این را در نظر بگیر که: او کوه ها، حتی بلندترین قله ها که ما را تحت تاثیر قرار می دهند، به وجود آورده است!

این همان خدایی است که به تو قدرت می دهد! او کسی است که تو را بر روی شانه هایش حمل می کند تو را تازه و نو می سازد. کمک تو از جانب اوست. او مطمئن ترین پناهگاه است. او نمی خوابد… و نگهبان تو است.

و همچنین در مزمور 121، آیه های 4 و 5، به ما می گوید: «او که از اسرائیل محافظت می کند، چشمانش به خواب نمی رود. خداوند خودش از تو مراقبت می نماید! او در کنارت است تا از تو حمایت کند.»

دوست عزیز! امید و قوت تو در اوست. به این سرود پرستشی زیبا گوش بده، تو با خداوند می توانی  از هر طوفانی عبور می کنی!

دوست من! خداوند، به تو می گوید که با تمام قلب ام با تو هستم!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.