کلام او، منبع حیات است

کلام او، منبع حیات است.

خانه | Miracles | کلام او، منبع حیات است

کلام او، منبع حیات است

“پسرم، بشنو و سخنان مرا دریافت کن، سالهای زندگی تو بسیار خواهد بود”. کتاب مقدس، امثال، باب ۴، آیه ۱۰

کلام خدا، منبع یک زندگی متعادل، سالم و پر رونق است. کلام خدا، همچون رودخانه ای است، که هرگز خشک نمی شود، کلام خدا، غذای روحانی است که قدم زدن روزانه تو را با خدا، تقویت می کند. شیرین و در عین حال قدرتمند است.

کلام خدا، تو را آزاد می کند، شفا می دهد و روح تو را خوراک می دهد.

این یک گنج، برای روح توست، یک سلاح قدرتمند، که اگر به آن مجهز بشی:

●  متوجه محبت بی حد و اندازه خدا به خودت می شوی.

●  در زندگی، از آرامش برخوردار خواهی شد.

●  متوجه وفاداری خدا به خودت می شوی.

●  اراده او را خواهی شناخت.

●  وجودت پر از روح خدا خواهد شد.

دوست عزیز، من از تو  دعوت می کنم که ھر روز در کلام او، تامل کنی. این کلید زندگی تو است، این رمز حضور دائم خدا در زندگی ات است و وجودت را آرامی می بخشد. قدر این هدیه ی بی نظیر خداوند را بدان.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.