چیزهای کوچک، پر اهمیت هستند!

چیزهای کوچک، پر اهمیت هستند!

خانه | Miracles | چیزهای کوچک، پر اهمیت هستند!

چیزهای کوچک، پر اهمیت هستند!

دوست عزیز؛

در نگاه خداوند کوچکترین اعمال و رفتار ما ، اهمیت زیادی داره…

هر اونچه که مشغولش هستی شاید به نظرت ناچیز و بی اهمیت برسه!

اما همین کارها و رفتارها و میزان اهمیتی که تو به اونها میدی، پایه و اساس آینده ی تو رو میسازه!

خداوند فرمود به کسانی اجازه ی انجام کارهای بزرگ می ده که در کارهای کوچک وفادار و امانتدار باشن!

  به این چند آیه از کتاب مقدس دقت کن:

  • ●       ««اگر در كارهای كوچك درستكار باشيد، در کارهای بزرگ نيز درستكار خواهيد بود؛ و اگر در امور جزئی نادرست باشيد، در انجام وظايف بزرگ نيز نادرست خواهيد بود.» انجیل لوقا باب 16 شماره 10 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)
  • ●       «ارباب به او گفت: آفرين، آفرين! حال كه در اين مبلغ كم درستكار بودی، مبلغ بیشتری به تو خواهم سپرد. بيا و در شادی من شریک شو.» انجیل متی باب 25 شماره 21 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)
  • ●       ««پادشاه گفت: آفرين بر تو، ای خدمتگزار خوب! چون در كار و مسئوليت كوچكي كه به تو سپردم، امين بودی، حکمرانی ده شهر را به تو واگذار می‌كنم!» انجیل لوقا باب 19 شماره 17 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)
  • ●         ««آنگاه به عنوان پادشاه، به كسانی كه در طرف راست منند خواهم گفت: بیایید ای عزیزان پدرم! بياييد تا شما را در بركات ملكوت خدا سهيم گردانم، بركاتي كه از آغاز آفرينش دنيا برای شما آماده شده بود.» انجیل متی باب 25 شماره 34 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)
  • ●       ««آنگاه به ايشان خواهم گفت: وقتی اين خدمتها را به كوچكترين برادران من می‌كرديد، در واقع به من می‌نموديد.» انجیل متی باب 25 شماره 40 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

دوست عزیز؛

خداوند مشتاقه تا در سپردن کار های بزرگتر به تو اعتماد کنه! اعمال، رفتار، افکار و وفاداری تو پایه و اساس آینده ات می باشد!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.