چه کسی در نبرد شکست خورده است؟

چه کسی در نبرد شکست خورده است؟

خانه | Miracles | چه کسی در نبرد شکست خورده است؟

دوست عزیز! نبرد از پیش  شکست خورده است! این اعلام ممکن است برای تو تعجب آور به نظر برسد… اما آیا خدا از تخت خود سقوط کرده است؟ نه! دقیقاً به همین دلیل است که می توانم با اطمینان اعلام کنم که نبرد از پیش  شکست خورده است …اما برای دشمن.

‘و ریاستها و قدرتها را خلع‌سلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیلۀ صلیب بر آنها پیروز شد. ‘

(کولُسیان باب 2 آیه 15)

برای دشمن روح تو، نه امیدی هست، نه راه گریزی! خداوند تو را محکم در دستان خود دارد. او پناهگاه و دوست وفادار توست.

 تو دریافت کننده ی پیروزی طنین انداز عشق خداوند نسبت به خود هستی. ازت دعوت می کنم تا امروز با این آهنگ قدرتمند،  او را پرستش کنی و به پیروزی او در زندگی خود اعتراف کنی!  با قدرت پیش بروی و اعلام کنی که قدرت و نقشه او کاملاً در کار است!

لطفا با من دعا کن… «خدایا، تو را سپاس می گویم برای پیروزی کامل و بی نقصت که مرا سرشار از آرامش و شادی می کند! پروردگارا، از تو برای نجات جانم و برای لذت متعلق به تو بودن، سپاسگزارم. عشق تو به قدرت مرگ پایان داد و درهای زندگی ابدی را به روی من گشود! در نام عیسی، آمین

شکر برای وجودت

پیمان شبان لاری

!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.