پیشگاه خدا، جایگاه توست!

پیشگاه خدا، جایگاه توست!

خانه | Miracles | پیشگاه خدا، جایگاه توست!

امروز می خواهم از تو دعوت کنم که با من در زمان سفر کنی. برگردیم به روزی که خدا انسان را آفرید.

«پس خدا انسان را شبيه خود آفريد. او انسان را زن و مرد خلق كرد» (کتاب مقدس، پیدایش باب 1، آیه ی 27)

بیا به این نگاه کنیم… خدا انسان را آفرید و اسم او را آدم گذاشت و مسئولیت تمام زمین را به او سپرد.«و ايشان را بركت داده، فرمود: «بارور و زياد شويد، و زمين را پُر سازيد، و بر آن تسلط يابيد.  بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و همهٔ حيوانات فرمانروايی كنيد.» (کتاب مقدس، پیدایش باب 1، آیه ی 28) و آدم در باغ عدن ساکن شد تا زمان سقوطش، زیرا مکان اصلی او بود، و جایگاهی که از قبل برای او در نظر گرفته شده بود. تا در باغ عدن در پیشگاه خدا و خیلی نزدیک به او باشد.

یک چیز بسیار مهمی که می خوام بر آن تاکید کنم: هدف خداوند است.

هدف خداوند از آفرینش زن و مرد این بود که با آنها در رابطه باشد. آن هم یک رابطه ی خیلی نزدیک. او می توانست آنها را در هر جای این زمین قرار دهد! اما تصمیم گرفت آنها را تا جایی که ممکن است به خودش نزدیک کند. چرا که خدای ما خدای رابطه است.

دوست من! ما آفریده نشده ایم تا از او جدا باشیم. خدا تو را عاشقانه دوست دارد و حقیقتا آرزوی او این است که هر لحظه با تو باشد.

این امکان هر لحظه برای تو وجود دارد که به « باغ عدن » به پیشگاه او بروی، جایی که حیات، آرامش،حکمت و شادی حاکم است. تو آفریده شده ای تا تمام اینها را در زندگی خودت تجربه کنی. بخصوص امروز!

پس دیگر منتظر نمان… به پیشگاه خداوند وارد شو، جایی که جایگاه واقعی توست دوست من! زیرا تو آفریده ی او هستی.

شهادتی از یک دوست همراه:« ممنون از ایمیلی که برای من فرستادید. موضوع اش واقعا قلب من را لمس کرد. هدف خدا را در مورد نجاتم به من گفت… و ایمان من را تقویت کرد که خدا علی رغم گناهکار بودنم، من را بسیار دوست دارد. عیسی از تو ممنونم. دعا می کنم که قلب های بسیاری از طریق این ایمیل ها لمس شود. خداوند به شما برکت دهد»

اگر می خواهی می توانی حتی همین لحظه با شنیدن این سرود ستایشی زیبا به پیشگاه او وارد شوی.مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.