پیروزی مسیح، از آن توست!

پیروزی مسیح، از آن توست!

خانه | Miracles | پیروزی مسیح، از آن توست!

عیسی فاتح بزرگ است. پیروزی او کامل و نهایی است. و تو دریافت کننده این پیروزی هستی!

در کتاب مقدس، کولسیان باب 2، آیه 15 آمده: “و ریاستها و قدرتها را خلع‌سلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیلۀ صلیب بر آنها پیروز شد”

او بر مرگ، ترس، افسردگی، شک و غیره غلبه کرده است. هر چیزی که تو را به دردسر می اندازد، تو را می لرزاند یا ناآرام می کند و آرامش، شادی و میراث تو را می دزدد… با قدرت او نابود شده است.

اما شاید احساس می کنی که امروز این پیروزی را کاملاً تجربه نمی کنی. مطمئن باش که توسط خداوند کنار گذاشته نشده ای، تبعید  یا نادیده گرفته نشده ای. پس بیا و تو نیز وارد این پیروزی کامل شو.

لطفا به شهادتی که یکی از عزیزان برایم فرستاده توجه کن: «هر روز یک معجزه» به رشد معنوی من کمک کرد و ایمانم را به خداوندمان افزایش داد. حتی زمانی که از طوفان می گذرم، همیشه بر این باورم که خدای من مرا از دست دشمنانم بیرون خواهد کرد و در همه حال به پیروزی در برابر آنها خواهد رساند. ایمان من روز به روز بیشتر می شود. باشد که خداوند از  شما بیشتر استفاده کند. 

 ازت دعوت می کنم که با ایمان اعلام کنی: «عیسی، اعتراف می کنم که تو خدای من هستی، کسی که به او اعتماد دارم، کسی که جانم را به او دادم. خداوندا، من اعلام می کنم که تو بر دشمنانم پیروز شدی و من ثمره این پیروزی را در زندگی خود دریافت می کنم! آمین

شکر برای وجودت 

پیمان شبان لاری

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.