پدر به تو توانایی می دهد!

پدر به تو توانایی می دهد!

خانه | Miracles | پدر به تو توانایی می دهد!

امروز صبح چطور بیدار شدی؟ پر از شادی و انگیزه و اشتیاق؟ اگر اینطور بیدار شدی فوق العاده است! اگر نه، چیزی اینجا هست تا تو را تشویق کند که…

به احساساتت توجه نکنی و آنها را باور نداشته باشی. بلکه فقط به کلام خداوند گوش فرا دهی و ایمان داشته باشی…

در کتاب مقدس، کولسیان باب 1، آیه های 12 و 13 آمده است: «همواره پدر آسمانی را سپاس گویید که شما را شایسته ی آن ساخت تا در برکات و امتیازات آنانی که در عالم نور زندگی می کنند، شریک شویم. او ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت.»

دوست من! او به اندازه ی کافی به ما توانایی می بخشد، یا در ترجمه های دیگر می گوید، ما را تجهیز می کند یا توانمند می سازد.

اگر امروز احساس ضعف و ناتوانی می کنی، خداوند تو را متفاوت می بیند:

  • پدربه تو این توانایی را می دهد، که بتوانی بر روی اطرافیان خود، تاثیر گذار باشی و کارهای نیک انجام دهی.
  • پدر به تو این توانایی را می دهد، که از روی تمامی موانعی که سر راهت قرار می گیرد عبور کنی.
  • پدر به تو این توانایی را می دهد، که بتوانی آدم هایی را که هرگز دوست نداشتی دوست بداری.
  • پدر به تو این توانایی را می دهد، تا خودت را همانطور که او تو را دوست دارد، دوست داشته باشی.

هیچ چیزی برای خداوند غیر ممکن نیست، چون او هر غیر ممکن را ممکن می کند، ناتوان را توانا و ضعیف را قوی می سازد. این معجزه ی خداست.

یکی از عزیزان برای ما شهادتی را از زندگی اش ارسال کرده که با هم می خوانیم: « من از چالش سختی عبور کردم، فکر می کردم توانایی روبرو شدن با آن را ندارم. ولی شکر که با قوت روح القدس و دریافت پیام های تشویق آمیز شما توانستم عبور کنم. هر روز صبح پیام های شما را می خوانم. حتی بیشتر پیام ها چنان با قلبم صحبت می کند که اشک هایم جاری می شوند. شکرگزار وجودتان در خداوند هستم.»

دوست خوبم! دعا می کنم در حالی که به این سرود ستایشی گوش می دهی قوت و توانایی خداوند را دریافت کنی. آمین


مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.