وعده ی آرامش را دریافت کن!

وعده ی آرامش را دریافت کن!

خانه | Miracles | وعده ی آرامش را دریافت کن!

خداوند در کلام خود، انجیل متی، فصل 11، آیه های 28 و 29 می گوید: «بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، و من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش بگیرید و از من بیاموزید، زیرا فروتن هستم و افتاده دل، و در جان های خویش آسایش خواهید یافت.»

این یک وعده است: “آرامش می یابی.”

 مهم نیست، چه باری بر دوش تو سنگینی می کند یا چه جنگ هایی در درون تو جریان دارد… خدا انسان شد که ضعف های ما را تحمل کند. هیچ مشکلی برای انسان وجود ندارد که نتوان آن را حل کرد، زیرا خود خدا انسان شد.

آرامش، سه بُعد دارد:

  • در تو: به طوری که نگرانی‌ ها، دیگر قدرتی بر تو و یا انتخاب‌ ها و نگرش تو ندارند.
  • با تو: تو کامل نیستی و نمی توانی همه چیز را به تنهایی حمل کنی. خدا آنجاست که افسار امور را به دست بگیرد و تو را راهنمایی کند.
  • برای تو: وقتی متوجه می شوی که آرامش از سوی خدا می آید، راحت تر می توانی به سمت روابط و موقعیت هایی که با این آرامش موافق هستند، حرکت کنی.

دوست من!  در طول این هفته، در چه موقعیت هایی آرامش خدا را دریافت کرده ای؟

من از تو دعوت می‌ کنم، هر آن چه که خداوند از هفته ی پیش به تو داده را بنویسی و به یاد داشته باشی  که او کنترل همه چیز را در دست دارد!

بیا با هم به این شهادت پربرکت توجه کنیم: «می خواهم به طور کلی توضیح بدهم. امسال با طلاق دردناکی از شوهرم که بیست‌ سال با او زندگی کرده بودم، روبه‌ رو شدم. نمی توانم بگویم چقدر پیام های شما برای من کمک کننده بودند. احساس می کردم طرد شده ام، به من خیانت شده؛ بنابراین ناامید و سرخورده بودم. با این حال، هر روز خداوند وفادارانه به سمت من دست دراز می کند و مرا در آغوش پرمهر خود می گیرد. او مرا به آرامی از طریق سخنان پر از روح شما، از امید و شفا پر می کند. امروز می دانم که ما فقط از طریق شفا و فیض او نجات پیدا می کنیم. از خداوند برای شما و خدمت تان سپاسگزارم و ممنونم که همچنان ما را  برکت می دهید. این برای من و برای بسیاری افراد “معجزه ای روزانه” است.»

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.