وعده های خدا برای تو در راهند!

وعده های خدا برای تو در راهند!

خانه | Miracles | وعده های خدا برای تو در راهند!

“وعده های خدا دیر نکرده اند… آنها فقط در راه هستند!”

خداوند وعده داده است و تو هنوز هیچ اتفاقی ندیده ای… یعنی او دروغ گفته است؟

کتاب مقدس، نوری است که هر قدمی را ما بر می داریم هدایت می کند، اعلام    می کند که خدا «انسان نیست که دروغ بگوید» (می توانی به کتاب مقدس، اعداد، فصل 23، آیه 19 مراجعه کنی).

و بیش از هر چیز، خداوند آماده است تا آنچه را که گفته است، به انجام برساند! او آماده است تا آنچه را که متعهد شده است به انجام رساند: « خداوند فرمود: «چنين است! و اين بدان معناست كه مراقب خواهم بود تا هر آنچه گفته‌ام، انجام شود.» (در این مورد می توانی ارمیا، فصل 1، آیه 12، را بخوانی).

او جنبش نمی خورد و آنچه که گفته را انجام خواهد داد. تو می توانی از این مطمئن باشی زیرا کلام او تزلزل ناپذیر است، به عبارت دیگر، تغییر نمی کند.

تو می توانی با اطمینان به وعده او امیدوار باشی…خدا آنچه را که وعده داده انجام خواهد داد!  وقتی او چیزی می گوید، اتفاق می افتد.

دوست من! قوی بمان. به خودت اجازه نده که ناامید شوی … متوقف نشو!  اعتماد به نفس ات را حفظ کن و به وعده ی خداوند برای خود ایمان داشته باش … وعده های او در حال تحقق است!

بیا باهم شهادت یکی از همراهانمان را بخوانیم: «…می‌خواهم برای هر ایمیلی که دریافت می‌کنم، به‌ ویژه در زمان‌ های سخت، از شما تشکر کنم.  به شیوه ای معجزه آسا، هر ایمیلی به خوبی به نیازهای من می پردازد. خدا به وعده های خود عمل می کند. “خود را به قلب عیسی نزدیک کنید. عیسی در شما زندگی می کند. اجازه دهید او کنترل امور را داشته باشد. ایمان خود را تقویت کنید. خدا همه چیز را به زمان خودش زیبا می کند.” این برای من بسیار پر معنی است، من احساس کرده ام که او هر بار با ایمیل های شما با من صحبت می کند. من زمان زیادی برای خواندن کامل ایمیل های شما نداشتم، اما اکنون مشتاق خواندن هر روزه آنها شده ام و برکت می گیرم. متشکرم!»

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.