وضعیت روح تو کامل نیست، اما خدا کامل و عالی است!

وضعیت روح تو کامل نیست، اما خدا کامل و عالی است!

خانه | Miracles | وضعیت روح تو کامل نیست، اما خدا کامل و عالی است!

زمان هایی در زندگی ات است که هیچ چیزی مطابق میل و سلیقه ی تو پیش نمی رود و اینطور به نظر می رسد هر چیزی که در اطرافت است، آمده تا شادی و آرامش تو را بر هم بزند!
شاید عجیب به نظر برسد ولی وقتی در مقابل دیواری قرار می گیری، طنابی پرتاب کرده، بالا می روی تا بتوانی از آن عبور کنی!
یا زمانی که در مقابل یک کوه می ایستی متوجه می شوی در حال بالا رفتن از جایی مرتفع و عالی هستی!

در کتاب مقدس، مزمور 108، آیه 13 آمده است: « با کمک تو ای خداوند، پیروز خواهیم شد، زیرا این تویی که دشمنان ما را شکست خواهی داد!»

دوست من! با روش ها و طریق های خداوند است که تو می توانی شجاعانه عمل کنی!

● در زمان هایی که در یک موقعیت پیچیده و شاید ناراحت کننده یا گیج کننده باشی، او به تو قدرت و آرامش و شهامت می بخشد.

● او قادر مطلق است، حتما راهی برای عبور تو از این شرایط به ظاهر بن بست مهیا کرده است!

● اوست که دشمنان تو را درهم می شکند و آنها را فراری می دهد.

همانطور که عزیزی در مورد کار عظیم خداوند در زندگی اش شهادت داده: «من به دلیل یک سری مشکلات شخصی کاملاً منزوی هستم و در حال حاضر نمی توانم در کلیسا شرکت کنم. به نظر می رسد “هر روز، یک معجزه” روزانه با من صحبت می کند و مرا تشویق کرده، به آینده امیدوار می کند و شخصیت مرا از نو می سازد. اگرچه زندگی در حال حاضر چالش برانگیز است، اما می دانم که خدا به دلایلی این چالش را سر راه من قرار داده، با وجود او در زندگی ام می توانم با قوت عبور کنم. ایمیل هایی که می فرستید، برای من و خانواده ام بسیار ارزشمند هستند! شکر برای خداوند و وجود شما عزیزان!

دوست عزیز! اگر امروز شرایط تو کامل و خوب نیست، در عوض خدایی که محافظ توست کامل و نیکو است! اکنون زمان این است که با تمامی قوت و قدرت به او اعتماد کنی و بایستی تا فیض خدا شامل حال تو شود. همه چیز را از نگاه او ببینی تا قدرت خدا و معجزاتش را در زندگی ات دریافت کنی!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.