واکنش تو نسبت به وعده های خدا چیست؟

واکنش تو نسبت به وعده های خدا چیست؟

خانه | Miracles | واکنش تو نسبت به وعده های خدا چیست؟

عکس العمل تو در مورد شنیدن یکی از وعده های خداوند در کتاب مقدس، و گوش دادن به وعده ای که شخصا خطاب به تو باشد، چیست؟

آیا در تو ایجاد شادی، دلهره، ایمان یا شک می کند؟

من معتقدم با توجه به نوع وعده، می توانیم واکنش های متفاوتی از خود نشان دهیم. و از یاد نبریم خدا ما را “کاملاً” می شناسد!

  برخی از وعده‌ها ممکن است ما را گیج و یا حتی دچار تردید کنند، زیرا وضعیت ما بسیار پیچیده است و دسترسی به خواسته ها، غیر ممکن به نظر می‌رسد.

سارا، تمام امید خود را برای بچه دار شدن از دست داده بود. خدا قول داده بود که به او و شوهرش ابراهیم میراثی خواهد داد، و سپس روزها گذشت… و ماه ها… و سپس سال ها… و با گذشت زمان، انتظار و ایمان شادی بخش سارا نیز از بین رفت. سپس روزی فرا رسید که خدا دوباره با ابراهیم صحبت کرد. او در کتاب مقدس، پیدایش، فصل 18، آیه ی 10، این طور می گوید: «سال بعد در چنین زمانی نزد تو خواهم آمد و سارا پسری خواهد زایید!»

همین طور که می خوانیم، سارا همسر ابراهیم کاملا از تحقق وعده ناامید بود.

 در پیدایش، فصل 18، آیه ی 12، آمده است: «پس سارا در دل خود خندید و گفت: آیا زنی به سن و سال من با چنین شوهر پیری می‌تواند بچه‌دار شود؟»

اما دوست من با این حال وعده ی خدا محقق شد!

 یک سال بعد، اسحاق به دنیا آمد! معنای نام اسحاق، “خنده” یا “او می خندد” است.

 سارا، تنها کسی نیست که به این وعده خندید، ابراهیم نیز با شنیدن وعده ی خداوند خندید. (می توانی پیدایش، فصل 17، آیه ی 17، را مطالعه کنی).

می بینی که هیچ چیز خدا را از وفای به وعده اش باز نمی دارد، حتی شک و ناامیدی تو.

تحقق وعده بر عهده ی تو نیست، بلکه بر عهده ی عیسا مسیح است که هر کاری انجام داد تا آن را تحقق بخشد!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.