همیشه و در همه حال در زندگی ات، به دنبال صلح و آرامش باش!

همیشه و در همه حال در زندگی ات، به دنبال صلح و آرامش باش!

خانه | Miracles | همیشه و در همه حال در زندگی ات، به دنبال صلح و آرامش باش!

در کتاب مقدس، دوم تسالونیکیان باب 3، آیه ی 16 آمده است: «خود خداوند که سرچشمه ی آرامش است، به شما در هر وضعی که هستید، پیوسته آرامش عطا فرماید. خداوند با همه ی شما باشد.»

دوست عزیز! خداوند، تنها برای تسلی و آرامی تو نیست، بلکه او فراتر از هر فهمی است، چرا که او، خود آرامش است!

کتاب مقدس تأیید می کند که او خداوند صلح است. او خدای مطلق است. هیچ گونه تغییر و بی وفایی ای در رابطه ی او با ما وجود ندارد.

این جملات را با تمامی دل و جان بخوان و تکرار کن:

● در میان صداهایی که به دروغ من را متهم می کنند، آرامش خواهم یافت.

● در مواجهه با بی عدالتی یا تحقیر، طعم آرامش را خواهم چشید.

● در عمق نبرد با بیماری، آرامش را خواهم شناخت.

● در کشمکش های زندگی، آرامش را تجربه خواهم کرد.

از آنجا که تو اعلام می کنی، زندگی ات متعلق به  خداوند صلح است، ذات الهی او در وجود تو متجلی می شود و قلبی آرام و روحی شاد دریافت می کنی.

لطفا با من این دعا را اعلام کن: «پدر جان! تو آرامش من هستی. در همین  لحظه، آرامش تو را دریافت می کنم که فراتر از هر فهمی است.  در نام عیسی مسیح، آمین.»

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.