همه چیز را از نو شروع کن.

همه چیز را از نو شروع کن.

خانه | Miracles | همه چیز را از نو شروع کن.

دوست من، آیا دوست داری همه چیز را از نو شروع کنی؟

آیا تا به حال رویای شروع دوباره با یک صفحهٔ کاملاً پاک را داشته‌ای؟ رویای رهایی از ترس‌ها و شکست‌هایت و شروع یک زندگی نو؟ امروز، این امکان پذیر است. با خداوند، همه چیز ممکن است.

«چشمان تو جنین مرا می‌دید.

پیش از آنکه زندگی را آغاز کنم،

همۀ روزهای عمرم را

در دفتر خود ثبت نمودی.»

(کتاب مقدس، مزمور ۱۳۹: ۱۶)

خداوند تو را بهتر از هر کسی می‌شناسد. رویاها و پشیمانی‌های تو برای او پنهان نیستند، زیرا هر روز زندگی‌ات پیش روی او مانند کتابی باز است.

امروز، خداوند را در این شروع تازه داخل کن! اجازه بده او قوت و هدایت او بخش اصلی آرزویت برای شروع دوباره، برای ترک راه‌های شاید دردناک گذشته‌ات باشد.

او زندگی و افکار جدیدی را در قلبت دمیده است. خداوند مسیری از صلح و زندگی را برایت طراحی می‌کند و در تمام راه با تو همراه است!

من از تو دعوت می‌کنم امروز این را با صدای بلند اعلام کنی:

«…من ادّعا نمی‌کنم که تا‌به‌حال آن‌ را به چنگ آورده‌ام، ولی تنها کار من این است که آنچه را در پشت سر من قرار دارد فراموش کنم و برای رسیدن به آنچه در پیش است، بکوشم. مستقیماً به‌طرف هدف می‌دوم تا جایزۀ دعوت خدا را برای یک زندگی آسمانی در عیسای مسیح به دست آورم.»

(فیلیپیان۳: ۱۳-۱۴)

دوست من، گذشته دیگر نیست. امروز را از نو شروع کن!

خدا را سپاس برای بودن تو، دوست من

تو یک معجزه‌ای.

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.