همه چیز درست می‌شود.

همه چیز درست می‌شود.

خانه | Miracles | همه چیز درست می‌شود.

دوست عزیز،

لحظاتی در زندگی هستند که به نظر می‌رسد چالش‌ها و موانع، دیواری نفوذناپذیر پیش روی ما ساخته‌اند.

مادری را تصور کن که به کودک خود که دچار زمین‌خوردگی شده است دلداری می‌دهد و می‌گوید:

«بلند شو فرزندم، چیزی نیست، همه چیز درست می‌شود.»

این پیام امید و دلگرمی، همان چیزی است که پدر آسمانی ما امروز به تو می‌گوید.

چه مشکل تو به اندازهٔ یک لجبازی کودکانه باشد، چه صورت‌حسابی برآورد نشده داشته باشی، چه ترسی از آینده داشته باشی، یا چه در تصمیم‌گیری‌های سخت دجار شک و دودلی باشی، بدان که پدر آسمانی با مهربانی و قدرت بی‌کران خود، کنار توست و تو را از هر بحرانی عبور می‌دهد.

پدر آسمانی به ما قدرت می‌دهد تا از میان آزمایشات، پیروز بیرون آییم و به ما یادآوری می‌کند که در هر لحظه‌ای از زندگی، مراقب ماست. نیروی او در درون ماست و از ما در برابر هر چالشی محافظت می‌کند.

بیا اجازه دهیم این دعا، ابراز امید و اطمینان ما به حضور پدر آسمانی در زندگی‌مان باشد:

«پدر آسمانی،

من به تو اعتماد دارم و می‌دانم که همراه من هستی. در هر چالش و سختی، به تو نگاه می‌کنم تا راهنمایی و مراقبت‌های تو را دریافت کنم. برکت و راهنمایی‌ات را بر زندگی‌ام جاری ساز و مرا به یاد آور که با تو، همه چیز به خیر و خوشی ختم می‌شود.

در نام عیسی مسیح،

آمین»

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.