هدف از بدنیا آمدن

هدف از بدنیا آمدن

خانه | Miracles | هدف از بدنیا آمدن

خداوند از به دنیا آمدن تو هدفی را دنبال می کند!

خداوند تو را با هدف خاصی خلق کرد و در این دوره از زمان قرار داده تا تاریخ را کامل کند!

من ایمان دارم که خدا می خواد از تو استفاده کنه، او می خواد با کمک تو دنیا را از میان خاکسترهایش نجات بده و غبار دنیا را از تنش تکان بده! خداوند دوست داره حیات رو به استخوان های مرده ی اطراف تو بدمه و می خواد که از تو برای به انجام رساندن این کار استفاده کنه.

تو همان بازوهای پدر آسمانی هستی. سخنان تو به دوستی که هنوز مسیح رو نمی شناسه، همان حرف های خداوند هست که او رو بلند می کنه. تو همان کسی هستی که خداوند می فرسته برای پاک کردن اشکهای مخفیانه یک دردمند ! همان که با دردمندان همدردی می کنه و آنهایی را که در راه درست قدم برداشتن را تشویق می کنه، تو همان شخص هستی!

همه ی ما در زندگی به تشویق شدن احتیاج داریم، ممکن است از آزمایش ها، بیماری، رنج ، خیانت، طردشدگی و .. عبور می کنی. اما هر جا که هستی خداوند با تو هست و تو را فرا می خواند. قدرت شفادهنده ی او به همراه توست! در واقع این تو نیستی که شفا میدهی و صحبت از تونایی و یا عدم توانایی تو نیست بلکه روح خداوند در تو هست که کار می کند!

تو خاص و منحصر به فرد هستی و می توانی به طور منحصر به فردی نیز عشق خداوند را به دنیا هدیه کنی، پس خودت را عقب نکش بلکه: دیگران را دوست داشته باش و عشق را هدیه بده و هدیه بده!

همراه من دعا کن: “پدر، از تو ممنونم که به هدف و منظور خاصی من را به دنیا فرستادی! دعا می کنم امروز از من استفاده کنی تا به دیگران کمک کنم که هدف زندگی هایشان را پیدا کنند. از من استفاده کن تا این دنیا را به کمک عشق تو تغییر دهم. در نام عیسی، آمین.”

صحبت از تونایی و یا عدم توانایی تو نیست بلکه روح خداوند در تو هست که کار می کند!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.