نیکویی، وعده ایست برای تو!

نیکویی، وعده ایست برای تو!

خانه | Miracles | نیکویی، وعده ایست برای تو!

در کتاب مقدس؛ مزمور 23، آیه ی 6 آمده است: «اطمينان دارم كه در طول عمر خود، نيكويی و رحمت تو، ای خداوند، همراه من خواهد بود و من تا ابد در خانهٔ تو ساكن خواهم شد.»

نیکویی، یعنی آنچه که خداوند برای تو و زندگی ات می خواهد. او می خواهد تو را برکت دهد، تو را از خودش لبریز سازد، به تو کمک کند تا موفق شوی و باعث شادی تو شود.

رحمت، یعنی آنچه که عیسی می خواهد از طریق تو و زندگی ات انجام دهد. به تو کمک کند تا به دیگران فیض ببخشی، گسترش دهنده ی بخشش باشی و حیات و آرامش او را به دیگران انتقال دهی.

  • نیکویی وعده ایست، برای تو که خداوند را دوست داری و توسط او خوانده شده ای. همه چیز به خیریت تو خواهد بود.

همانطور که رساله ی رومیان باب 8، آیه ی 28 آمده است: «و ما می دانیم که خدا همه ی چیزها را برای خیریت کسانی به کار می برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند.»

  • همچنین وقتی رحمتی را که خداوند به تو عطا کرده، با دیگران تقسیم کرده و گسترش می دهی، برکت آن را دریافت خواهی کرد.

در این مورد در مَتّی باب 5، آیه ی 7 می خوانیم: «خوشا به حال آنان که مهربان و باگذشت اند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید.»

دوست من! اطمینان دارم که در طول عمرت، نیکویی و رحمت خداوند، همراه تو خواهد بود!

ما می توانیم رحمت را به دیگران بدهیم زیرا به ما داده شده است!

در یعقوب، باب 2، آیه ی 13 آمده است: «…آنگاه رحمت الهی بر داوری او چیره خواهد شد.»

لطفا به این شهادت توجه کن: «من 4 سال گذشته از زندگی ام را با مسیح قدم گذاشته ام و زندگی ام نسبت به سال های قبل از آن، صدها برابر بهتر شده است. بسیار از پیام های روزانه تان ممنونم. در حال حاضر آزاد و رها و شفایافته هستم. پدر، تو را به خاطر فیض و نیکویی و رحمتی که به من عطا فرمودی شکر می کنم. خداوند به شما برکت دهد.»

امروز از تو دعوت می کنم که با سرود ستایشی “امیدی در طوفان ها”، خداوند را ستایش کنی و اجازه بدهی زیبایی این حقیقت بر تو بنشیند.مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.